Vesti

Od 2. do 9. maja 2014, grad Đakovica postaje epicentar pesnika i mogobrojnih ljubitelja poezije. Tokom ovih dana, Književni klub “Gjon Nikollë Kazazi” iz Đakovice je održao 50-ti jubilej...
Sedmo izdanje jedinog biciklističkog i kulturnog događaja na Kosovu održaće se ove godine u opštini Vučitrn i Podujevo. Ova aktivnost ima za cilj promociju kulturne i prirodne baštine, nemotorizovani...
Istražite našu ažuriranu arhivu publikacija koja se neprestano obogaćuje. Većina publikacija je na engleskom jeziku, uključujući i one na lokalnim službenim jezicima Kosova, i to na albanskom, srpskom i...
Transformacija tradicionalnih kuća u Orahovcu u gostionice Kulturno nasleđe bez Granica (CHwB) kancelarija na Kosovu u saradnji sa Opštinom Orahovac, u sklopu projekta “Transformacija tradicionalnih kuća u gostionice”, poziva...
Dana 25. jula, potpisan je sporazum između Opštine Gnjilane i Kulturnog Nasleđa bez Granica (kancelarija na Kosovu) o osnivanju Regionalnog Muzeja Gnjilana. Sporazum su potpisali gradonačelnik Opštine Gnjilane gdin.Lutfi...
Dana 24. jula 2014, Opština Gnjilane je objavio obaveštenje o ugovoru za izgradnju mosta kod tvrđave Podgrađe u Gnjilanu. Rok za prijavu je 13. avgust 2014. Za više informacija...