Vesti

Grad Vučitrn sad već ima očuvan i umrežen arheološki lokalitet Tvrđava Vučitrna. Nakon završetka radova, na inauguracijskoj svečanosti su bili prisutni direktor CHwB-a, Sali Shoshi, Ambasadorka SAD-a u Prištini,...
Dana 24. oktobra 2014, u punoj sali Gnjilanskog gradskog pozorišta, sa više od 300 prisutnih, najviše mladih, promovisale su se Karadačke igre. Tokom ove aktivnosti, prikazala se i premijera...
Kuća porodice Rekatati se nalazi u starom jezgru grada Prizrena i izgrađena je u XIX veku. Simbol je lokalne orijentalne arhitekture, pod uticajem austrougarske arhitekture, što je posebno uočljivo...
Nastavlja se implementacija radova u sklopu Programa Hitnih Intervencija na 50 lokaliteta kulturne baštine Kosova. Jedna od tretiranih građevina je i kuća Džafer Deve u Mitrovici. Prema Listi kulturne...
Ovih dana, radovi hitnih intervencija se trenutno sprovode na Biblioteci Hivzi Sulejmani u Prištini, i Majtepu Hadži Umerija u Đakovici, dok interventni radovi na Mostu Terzi u selu Bištažin,...
Dana 10. oktobra 2014, u petak, od 11:00, Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u sklopu zajedničkog projekta Evropske Unije / Saveta Evrope “Podrška Promociji Kulturne Raznolikosit”...