Vesti

Dragi prijatelji i partneri, Sa najboljim željama za prosperitetnu i uspešnu novu godinu, zadovoljstvo nam je da najavimo da smo se preselili sa kancelarijom u novu adresu: Ulica Idriz...
Stambena kuća Zejnula Bega sa nalazi u selu Balince, Opštine Vučitrn. Ova građevina je spomenik arhitektonskog nasleđa pod zaštitom zakona o kulturnoj baštini. Ona je izgrađena na početku XX...
Grad Vučitrn sad već ima očuvan i umrežen arheološki lokalitet Tvrđava Vučitrna. Nakon završetka radova, na inauguracijskoj svečanosti su bili prisutni direktor CHwB-a, Sali Shoshi, Ambasadorka SAD-a u Prištini,...
Dana 24. oktobra 2014, u punoj sali Gnjilanskog gradskog pozorišta, sa više od 300 prisutnih, najviše mladih, promovisale su se Karadačke igre. Tokom ove aktivnosti, prikazala se i premijera...
Kuća porodice Rekatati se nalazi u starom jezgru grada Prizrena i izgrađena je u XIX veku. Simbol je lokalne orijentalne arhitekture, pod uticajem austrougarske arhitekture, što je posebno uočljivo...
Nastavlja se implementacija radova u sklopu Programa Hitnih Intervencija na 50 lokaliteta kulturne baštine Kosova. Jedna od tretiranih građevina je i kuća Džafer Deve u Mitrovici. Prema Listi kulturne...