Vesti

Od 6 do 14 septembra 2014, u Đakovici je održano treće izdanje festivala komedije “Komedija Fest”. Festival je ovog puta poprimio međunarodni karakter, koji je pored humorističkih predstava sa...
  Od 21 do 24 decembra 2014 su održani VIII-mi redovni sastanci Lokalnih Foruma Kulturne Baštine. Ovi sastanci su održani u okviru četvorogodišnjeg programa (2012-2015) o Lokalnim Planovima Kulturne...
  Biblioteka Hivzi Sulejmanija u Prištini je tretirana kao deo Programa za hitne intervencije u kulturi, koja je finansirana od Prince Claus fonda za kulturu i razvoj u saradnji...
Kancelarija CHwB na Kosovu je potpisala novi ugovor sa “Partnerstvo za Razvoj” (projekat finansiran od strane USAID) za promovisanje aktivnog učešća javnosti u prostornom planiranju opština. Cilj projekta je...
Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u saradnji sa Opštinom Orahovac i ostalim institucijama centralnog nivoa, je izradio Lokalni Plan Kulturne Baštine Orahovca. Ovaj plan je izrađen...
NASLEĐE VREDI – Međunarodna Konferencija o uticaju kulturne nasleđe na oblastima  ekonomije, društva i životne sredine (3-6 februara 2015 godine) Tvrđava Arenberg – Leuven, Belgija. Ovaj događaj  ima da...