Vesti

Početkom aprila Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta je izdalo dozvolu za početak radova na projektu konzervacije i delimične revitalizacije gradske Tvrđave u Kačaniku. Tokom druge polovine 2014 godine, kancelarija...
U periodu januar – jun 2014 godine, pod rukovodstvom CHwB kancelarije na Kosovu i u saradnji sa članovima civilnog društva zastupljenih u Lokalnom Forumu Kulturnog Nasleđa Parteša, sproveden je...
Od 21 do 24 decembra 2014 održana je studijska poseta za članove Lokalnog Foruma za Kulturno Nasleđe Dragaša. Cilj posete je bio upoznavanje sa načinima zaštite i promovisanja kulturnog...
Urbana celina Velike Čaršije u Đakovici datira iz XVI veka osmanskog perioda i obuhvata 525 važnih objekata. Poznata je kao najveća čaršija u Jugoistočnoj Evropi. U to vreme je...
Tokom perioda decembar 2013 – septembar 2014, kroz zajedničku organizaciju CHwB kancelarije na Kosovu i dve lokalne NVO iz Dragaša “Centar” i “Renesansa”, sproveden je projekat “Upoznajmo naše kulturno...
“Lira Fest”, je aktivnost koja se sada već dokazana na kulturnoj sceni širom zemlje, posebno u sferi muzike za decu. Okuplja oko sebe decu, pevače, kompozitore, orkestre, tekstopisce, najtalentovanije...