Vesti

Drenovac, malo selo na zapadu Kosova, je poznato po svom istorijskom karakteru. Sedam kula iz XVIII. veka je preživelo, formirajući jedan od poslednjih tradicionalnih peisaža. Kule, zajedno sa pomoćnim...
Tokom proleća i leta ove godine, završeni su radovi na restauraciji mauzoleja Seljima Dede u selu Restelica, mlin u selu Leštane i kod tradicionalne kuće Ismajlja Abazija u selu...
Do kraja ove godine, Opština Vučitrn će imati svoju kancelariju turističkog informativnog centra, obučenim turističkim vodičima i štampanom turističkom brošurom. Ovaj projekat je deo prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine...
CHwB nudi prvi regionalni kamp restauracije koji je fokusiran isključivo na interpretaciju nasleđa. 25. Regionalni kamp restauracije će se održati u Prizrenu, Kosovo od  3 do17 oktobra 2015. Do...
Dana 19. juna 2015. godine, potpisan je trilateralni sporazum između Opštine Parteš, Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB) kancelarija na Kosovu i NVO “Omladinska Inicijativa Parteša” o projektu “Podrška lokalnim...
Prizrenska Tvrđava u sebi sadrži jedan deo veoma važne drevne istorije grada. Njen topografski položaj dominira iznad grada, sa veoma privlačnim prirodnim pejzažem i arhitektonski veoma osmišljenom konfiguracijom, čine...