Vesti

Grad Vučitrn, kao jedan od najstarijih na Kosovu, poseduje značajna dobra kulturne baštine koja predstavljaju različite periode života u ovoj opštini. Neki od ovih spomenika su obnovljeni i koriste...
Projekat restauracije Namazdžaha u Opolju, koji se nalazi u selu Buzez, Opština Dragaš, izradilo je CHwB, kancelarija na Kosovu, i odobrilo ga je Ministarstvo kulture, omladine i sporta u...
Džamija sela Zatrić u opštini Orahovac je tretirana u sklopu programa Hitnih intervencija u kulturi, kojeg finansira Fond Princ Klaus za kulturu i razvoj u partnerstvu sa CHwB na...
Kroz podršku Udruženja kulturne baštine Švajcarske, Schweizer Heimatschutz, kancelarija CHwB na Kosovu je završila spasilačku intervenciju na kuli Mustafe Dukaj, u selu Drenovac, opštine Dečani. Završene intervencije uključuju konsolidaciju krovne i...
Tokom ovog meseca u opštini Vučitrn, Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, organizovala je kviz znanja “Nasleđe počinje s’tobom”. Ovo je prvi kviz ovakvog tipa koji obuhvata...
Državni sekretar Sjedinjene Američke Države g.Džon Keri, juče je posetio Kosovo i sastao se sa premijerom i zamenikom premijera države, kako bi razgovarali o političkim i bilateralnim pitanjima između...