Vesti

Dame i gospodo, U ime Fondacije Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, i 7 partnerskih opština programa “Lokalni Planovi Kulturne Baštine 2012-2015“, čast nam je i zadovoljstvo...
Zbog velikog broja pristiglih prijava za grantove, objavljivanje dobitnika će biti dana 31. maja. Ako ste NVO i imate nove i kreativne ideje za podsticanje i promovisanje učešća zajednice...
U protekla 3 meseca održale su se radionice sa svih sedam opština, partnerima Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015. Uz zajednicke snage učinjeni su prvi koraci koji vode ka...
CHwB trenutno provodi projekte “Očuvanje i zaštita Tvrđave Vučitrna“ i “Konzervacija i restauracija Hamama u Vučitrnu“ od sredstava ’Fonda ambasadora SAD-a’ za Očuvanje Kulturne Baštine. Cilj sprovođenja ovih projekta...
  Drugi po redu sastanci Lokalnih Foruma Kulturnog Nasleđa (LFKN) za opštine Đakovica i Orahovac održani su od 3 decembra, u vidu četvorodnevnih radionica. Radionice su jedne od najznačajnijih aktivnosti...
Sa ponosom vas obaveštavamo da je naš dragi kolega, Arhitekta i Menadžer projekata, Senat Haliti, osvojio umetničku nagradu za Inovaciju i Kreativnost, na “Street art – Culture for all”,...