Vesti

Dana 10. oktobra 2014, u petak, od 11:00, Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u sklopu zajedničkog projekta Evropske Unije / Saveta Evrope “Podrška Promociji Kulturne Raznolikosit”...
U oktobru 2014, Kulturno nasleđe bez granica (CHwB) organizovaće dve pilot aktivnosti o nematerijalnom kulturnom nasleđu u Uroševcu i Gnjilanu u okviru Zajedničkog projekta EU/SE “Podrška promociji kulturne raznolikosti” (PKRK). Ove aktivnosti su...
Dana 28. septembra 2014, u nedelju ujutro, više od 500 učesnika odgovorilo je na poziv za promociju  našeg zajedničkog prirodnog i kulturnog nasleđa, nemotorizovan transport i zaštitu životne sredine....
Opština Orahovac, poznata na Kosovu i šire za uzgajanje vinove loze i proizvodnju vina sa svojom impresivnom prirodnom lepotom i bogatim kulturnim nasleđem, ima veliki potencijal za razvoj turizma....
Nakon uspešnog završetka projekta “Očuvanje i Zaštita Tvrđave u Vučitrnu”, CHwB, u saradnji sa Arheološkim Institutom Kosova, i finansiran od strane američke ambasade u Prištini, ponovo će se uključiti...
Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u saradnji sa Opštinom Orahovac i ostalim institucijama centralnog nivoa, je izradio Lokalni Plan Kulturne Baštine Orahovca. Ovaj plan je izrađen...