Vesti

  Biblioteka Hivzi Sulejmanija u Prištini je tretirana kao deo Programa za hitne intervencije u kulturi, koja je finansirana od Prince Claus fonda za kulturu i razvoj u saradnji...
Kancelarija CHwB na Kosovu je potpisala novi ugovor sa “Partnerstvo za Razvoj” (projekat finansiran od strane USAID) za promovisanje aktivnog učešća javnosti u prostornom planiranju opština. Cilj projekta je...
Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u saradnji sa Opštinom Orahovac i ostalim institucijama centralnog nivoa, je izradio Lokalni Plan Kulturne Baštine Orahovca. Ovaj plan je izrađen...
NASLEĐE VREDI – Međunarodna Konferencija o uticaju kulturne nasleđe na oblastima  ekonomije, društva i životne sredine (3-6 februara 2015 godine) Tvrđava Arenberg – Leuven, Belgija. Ovaj događaj  ima da...
Dragi prijatelji i partneri, Sa najboljim željama za prosperitetnu i uspešnu novu godinu, zadovoljstvo nam je da najavimo da smo se preselili sa kancelarijom u novu adresu: Ulica Idriz...
Stambena kuća Zejnula Bega sa nalazi u selu Balince, Opštine Vučitrn. Ova građevina je spomenik arhitektonskog nasleđa pod zaštitom zakona o kulturnoj baštini. Ona je izgrađena na početku XX...