Vesti

Od 3 do 6 februara 2015 godine u Zamku Arenberg u gradu Leuven (Belgija) održana je Međunarodna Konferencija o ekonomskom, socijalnom, prirodnog i kulturnog uticaja nasleđa “NASLEĐE VREDI”. Četvorodnevni...
Dana 11 marta 2015, u 17:00 sati, u prostorijama Skupštine Opštine Priština, održana je javna debata sa posebnim osvrtom na proces restauracije kroz koju je prošao Veliki Hamam u...
Dana 19. februara 2015. selekciona komisija sastavljena od dva člana opštine Orahovac i tri člana CHwB Kosova, odlučio je da sledeći kandidati su ispunjavali objavljene kriterijume te dobili pravo...
Hadži Imerov mejtep (verska škola) u Đakovici je uvršten kao deo Programa za Hitno Reagovanje u Kulturi, finansiranog od strane Fonda za Kulturu i Razvoj Princa Klausa u saradnji...
Od 6 do 14 septembra 2014, u Đakovici je održano treće izdanje festivala komedije “Komedija Fest”. Festival je ovog puta poprimio međunarodni karakter, koji je pored humorističkih predstava sa...
  Od 21 do 24 decembra 2014 su održani VIII-mi redovni sastanci Lokalnih Foruma Kulturne Baštine. Ovi sastanci su održani u okviru četvorogodišnjeg programa (2012-2015) o Lokalnim Planovima Kulturne...