Vesti

Od 21 do 24 Jula 2015. godine održani su IX redovni sastanci Lokalnih Foruma Kulturne Baštine. Sastanci su održani u okviru četvorogodišnjeg programa (2012-2015) o Lokalnim Planovima Kulturne Baštine...
Drenovac, malo selo na zapadu Kosova, je poznato po svom istorijskom karakteru. Sedam kula iz XVIII. veka je preživelo, formirajući jedan od poslednjih tradicionalnih peisaža. Kule, zajedno sa pomoćnim...
Tokom proleća i leta ove godine, završeni su radovi na restauraciji mauzoleja Seljima Dede u selu Restelica, mlin u selu Leštane i kod tradicionalne kuće Ismajlja Abazija u selu...
Do kraja ove godine, Opština Vučitrn će imati svoju kancelariju turističkog informativnog centra, obučenim turističkim vodičima i štampanom turističkom brošurom. Ovaj projekat je deo prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine...
CHwB nudi prvi regionalni kamp restauracije koji je fokusiran isključivo na interpretaciju nasleđa. 25. Regionalni kamp restauracije će se održati u Prizrenu, Kosovo od  3 do17 oktobra 2015. Do...
Dana 19. juna 2015. godine, potpisan je trilateralni sporazum između Opštine Parteš, Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB) kancelarija na Kosovu i NVO “Omladinska Inicijativa Parteša” o projektu “Podrška lokalnim...