Vesti

Osmo izdanje jedinog biciklističkog i kulturnog događaja na Kosovu, se ove godine održava u regionu Mitrovice, u subotu, 19. septembra 2015 godine.  Cilj ove aktivnosti je promocija naše kulturne...
Holandski Fond Prince Claus, u okviru svog Programa za Hitne Intervencije u Kulturi, će sufinansirati zajedno sa kancelarijom CHwB-a na Kosovu, hitnu interveniciju na dva javna spomenika kulturnog nasleđa...
Nacrt dokumenta Detaljnog Regulativnog Plana (DRP) za Stari gradski centar Orahovca će pri kraju leta biti iznet na javno razmatranje prema važećim zakonskim odredbama. Potreba izrade ovog dokumenta, koji...
Do jeseni ove godine, očekuje se da se dovrše aktivnosti na određivanju zaštićenih zona zgrada i celina kulturne i prirodne baštine opštine Gnjilane, kao i definisanje granica istorijskog jezgra...
Od 21 do 24 Jula 2015. godine održani su IX redovni sastanci Lokalnih Foruma Kulturne Baštine. Sastanci su održani u okviru četvorogodišnjeg programa (2012-2015) o Lokalnim Planovima Kulturne Baštine...
Drenovac, malo selo na zapadu Kosova, je poznato po svom istorijskom karakteru. Sedam kula iz XVIII. veka je preživelo, formirajući jedan od poslednjih tradicionalnih peisaža. Kule, zajedno sa pomoćnim...