Vesti

Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS) je objavio nacrt Nacionalne strategije za kulturno nasleđe 2015-2025 za javnu raspravu. Za više informacija i preuzimanje dokumenta preusmerite se na ovaj link. Ovaj...
Subotnje jutro 19. septembra 2015. obećavalo je Tour de Culture punu sunca, pozitivne energije i znoja. Ove godine, skoro 600 učesnika na biciklima je imalo priliku da poseti region...
TOUR DE CULTURE je jedini kulturni netakmičarski rekreativni biciklistički događaj na Kosovu, OTVOREN ZA SVE, profesionalce i amatere, mlade i starije, žene i muškarce. Tura promoviše kulturnu baštinu, nemotorizovan prevoz...
Krajem jula ove godine su se privele radovi hitnih intervencija na dva spomenika kulturne baštine, koja se nalaze u Opštini Đakovica. Kula Husena Hajdarija i kuća Redžepa Ćarija, su...
Da li ste učestvovali na Tour de Culture u bilo kojem od prethodnih izdanja, i nameravate da se uključite i u samu ogranizaciju? Želite da date svoj doprinos promociji...
CHwB, u saradnji sa Opštinom Vučitrn, su počeli da rade na izradi Plana konzervacije istorijske jezgre grada Vučitrna. Plan konzervacije će obuhvatiti područje u „trouglu“ tri glavna spomenika ovog...