Vesti

CHwB, u saradnji sa Opštinom Vučitrn, su počeli da rade na izradi Plana konzervacije istorijske jezgre grada Vučitrna. Plan konzervacije će obuhvatiti područje u „trouglu“ tri glavna spomenika ovog...
Kroz podršku Udruženja kulturne baštine Švajcarske, Schweizer Heimatschutz, kancelarija CHwB na Kosovu je počela spasilačku intervenciju na kuli Mustafe Dukaj, u selu Drenovac, Opština Dečani. Predviđene intervencije uključuju konsolidaciju...
Osmo izdanje jedinog biciklističkog i kulturnog događaja na Kosovu, se ove godine održava u regionu Mitrovice, u subotu, 19. septembra 2015 godine.  Cilj ove aktivnosti je promocija naše kulturne...
Holandski Fond Prince Claus, u okviru svog Programa za Hitne Intervencije u Kulturi, će sufinansirati zajedno sa kancelarijom CHwB-a na Kosovu, hitnu interveniciju na dva javna spomenika kulturnog nasleđa...
Nacrt dokumenta Detaljnog Regulativnog Plana (DRP) za Stari gradski centar Orahovca će pri kraju leta biti iznet na javno razmatranje prema važećim zakonskim odredbama. Potreba izrade ovog dokumenta, koji...
Do jeseni ove godine, očekuje se da se dovrše aktivnosti na određivanju zaštićenih zona zgrada i celina kulturne i prirodne baštine opštine Gnjilane, kao i definisanje granica istorijskog jezgra...