WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

Aug 04 - 2020

Poziv za projekte: Heritage Space V

CHwB Kosovo poziva umetnike i profesionalce iz oblasti kulture, kreativne industrije i digitalnih humanističkih nauka da se prijave za peto izdanje platforme Heritage Space.

Platforma pruža priliku za rad na očuvanju kulturne baštine putem istraživanja, dokumentovanja i interpretacije. Profesionalnim mentorstvom i tehničkom podrškom, platforma podstiče inovativne pristupe u adresiranju kulturne baštine, vrednosti i stvaralaštva, s ciljem pokretanja i nastavka smislenih razgovora o prošlosti u sadašnjosti i budućnosti.

U ovogodišnjem izdanju će biti podržane sledeće tematske ideje:

  1. Pripovedanje i interpretacija
  2.  Digitalna baština
  3.  Mračno nasleđe
  4. Arhiviranje efemere

U ovogodišnjem izdanju platforme Heritage Space će se favorizovati ideje koje uzimaju u obzir uspešnu onlajn tranziciju, odgovarajući tako na pandemiju 2020. i novi socio-kulturni kontekst. Želimo da svi projekti budu dostupni onlajn u svakom trenutku. 

Rok za prijavljivanje: 5 september 2020.

Izbor i intervjui: Septembar 2020.

Trajanje realizacije projekta: Oktobar 2020 - februar 2021

Javne prezentacije: Mart 2021.

Za više informacija o podržanim projektima i kako se prijaviti pročitajte Smernice za prijavljivanje.

Popunite obrazac prijave. Obrazac prijave, zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima, možete podneti najkasnije do 5 septembar 2020. (23.59 časova) putem e-maila na: chwb.kosovo@gmail.com 

Za bilo kakve dodatne informacije u vezi sa Heritage Space V, molimo vas da nas kontaktirate na chwb.kosovo@gmail.com ili telefonom na: +38344665472/+381 (0)38 754 866

O platformi Heritage Space

CHwB Kosovo je pokrenuo Heritage Space u 2016. sa ciljem da podstakne umetnike, istraživače i druge profesionalce iz oblasti kulture, kreativne industrije i digitalnih humanističkih nauka da sačuvaju kulturnu baštinu putem istraživanja i dokumentovanja, stvarajući radove koji predstavljaju nove aspekte baštine koji se ukrštaju sa savremenim perspektivama. 

Heritage Space ohrabruje interdisciplinarne pristupe kulturnoj baštini kao što su pismeno istraživanje, savremena umetnost, filmsko stvaralaštvo, digitalno pripovedanje, dokumentovanje i drugi relevantni pristupi koji su u stanju da se angažuju sa društvenom javnošću na smislen način kroz obrazovanje i podizanje svesti i podstičući zajednice da se angažuju na istorijskoj prošlosti i kulturnoj baštini šire od tradicionalnih sredstava. 

CHwB Kosovo je dizajnirao platformu koja na inovativan način povezuje kulturnu baštinu sa različitim socijalnim aspektima, namerno se udaljavajući od dobro poznatog koncepta ovlašćenog diskursa o baštini i dajući glas mladim i nadahnjujućim kreativnim pojedincima koji će raditi sa lokalnim zajednicama i pripadnicima društva, ističući stoga istorije lokalne zajednice čija je baština oblikovala identitet kosovskog multikulturalnog društva.

 


Previous Post


Aug 04 - 2020

Tour de Culture -odličan način za zbližavanje ljudi kroz kulturu i biciklizam!


Next Post


Aug 05 - 2020

TEMATSKE IDEJE - HERITAGE SPACE V