UEBFAQJA ËSHTË NË PËRPUNIM E SIPËR

We restore and build Relations

People who do not know us might think that we are some kind of developer that restores historical buildings in areas hit by war and natural disaster.

We would say that we are experts in human rights, reconciliation and poverty reduction. We restore cultural heritage, but help to build futures.As we see it, there is a clear link between restoring a building and building up human relations, trust, economies, societies – and indeed nations.

We would say that we are experts in human rights, reconciliation and poverty reduction. We restore cultural heritage,

Read More

01

Heritage Space IV

Heritage Space ofron hapësirë për artistë dhe profesionistë të cilët veprojnë në fushën e kulturës, industrisë kreative dhe shkencave humanistike digjitale, për të punuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore nëpërmjet hulumtimit, dokumentimit dhe interpretimit.

View More

02

Heritage Space

Heritage Space ofron hapësirë për artistë dhe profesionistë të cilët veprojnë në fushën e kulturës, industrisë kreative dhe shkencave humanistike digjitale, për të punuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore nëpërmjet hulumtimit, dokumentimit dhe interpretimit.

View More

Projects

‘Kush mytet kapet për shkume’ / Dokumentar i animuar / Urtina Hoxha

“Kush mytet kapet për shkume” është emri i dokumentarit të animuar nga Urtina Hoxha, projekt i cili u realizu në kuadër të edicionit të katërt të Heritage Space.

READ MORE

COHË / Punime artistike me cohë / Fitore Berisha

Përgjatë një periudhe, përveç pikturës, Fitorja ka rritur interesim që praktikën e saj artistike ta zhvillojë tutje, duke e shtrirë shprehjën e saj artistike në mediume të ndryshme dhe duke eksperimentuar më shumë me artet aplikative.

READ MORE

“Yanko, Mbreti Shqiptar” / Përkthim i dramës së Ilya Zdanevich / Sezgin Boynik

“Yanko, Mbreti Shqiptar” është përkthimi i parë i dramës avantgarde të Ilya Zdanevich në gjuhën angleze, i cili është realizuar nga Sezgin Boynik pjesë e edicionit të katërt të Heritage Space.

READ MORE

N’Rilindje / Arkivi Rilindja / Ervina Halili

“Arkivi Rilindja” është projekt nga Ervina Halili e cila arkivoi në formë digjitale material të periudhës përderisa Rilindja ishte ende funksionale. Pjesë e projektit është edhe dokumentari “N’Rilindje” i cili paraqet përvojat personale të ish-punonjësve të Rilindjes.

READ MORE

‘Tyrbja e Çikave’ / Film i shkurtër / Arbërore Sylaj

“Tyrbja e Çikave” film i shkurtë nga Arbërore Lola Sylaj pjesë e edicionit të katërt të Heritage Space.

READ MORE

“DHÉ” Atelier / Punime punëdore / Granita Grezda

Atelie “DHÉ” është hapur si rezultat i projektit të Granita Grezdës, që është përfituese e edicionit të katërt të Heritage Space.

READ MORE

Qyteti në miniaturë / Libër i printuar në 3D / Fitore Rexhepi & Nëntore Rexhepi

“Qyteti në miniaturë” është emri i librit të printuar në 3D në gjuhën Brail, për personat me shikim të dëmtuar, i cili projekt realizohet nga Fitore Rexhepi dhe Nëntore Rexhepi në edicionin e katërt të Heritage Space.

READ MORE

Partners

Membership