Publikacije

KULTURNA BAŠTINA – Pomirenje, Rekonstrukcija, Nade za budućnost (ENG)
Brošura o radu CHwB-a, pozadine i vrednostima - Novembar 2005. › Preuzimanje (pdf, 1.55 MB)
Pitanje osećaja kod kuće (ENG, ALB)
Letak sa impresivnim člankom Bengta O.H. Johanssona (predsednika upravnog odbora CHwB-a) sa opštim informacijama o misiji naše kancelarije - Novembar 2005. › Preuzimanje (pdf, 173.92 KB)
Osnivački akt i statut – Fondacija za Kulturno Nasleđe bez Granica Švedska (ENG)
Osnivački dokument naše organizacije od 19. aprila 1995. › Preuzimanje (pdf, 1.78 MB)