Publikacije

Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture je jedini kultruni, biciklistički i rekreativni događaj na Kosovu, otvoren za sve. Ovaj godišnji događaj, koji svake godine teži da otkrije novi ugao naše zemlje, u 2016 pokrivao opštinu Peć i Klina. › Preuzimanje (pdf, 4.87 MB)
Vera i tradicija u najboljem ruhu (SER, ALB, ENG)
Publikacija lokacija kulturne i prirodne baštine opštine Parteš. Bilo je deo projekta "Glavičica Etno Fest 2016" implementiran od strane CHwB Kosovo i finansiran od CDF-a u okviru projekta USAID-a: Unapredimo Kosovo zajedno-lokalno rešenje. › Preuzimanje (pdf, 16.13 MB)
Lokalni Plan Kulturne Baštine – VUČITRN (ALB, SER, ENG)
Ova publikacija sadrži informacije o procesu i metodologiji razvoja lokalnog plana kulturne baštine. Ona predstavlja aktivnosti projekta, istraživanja i prioritete koje je definisao ovaj plan u opštini Vučitrn. › Preuzimanje (pdf, 10.38 MB)
Lokalni Plan Kulturne Baštine – ORAHOVAC (ALB, SER, ENG)
Ova publikacija sadrži informacije o procesu i metodologiji razvoja lokalnog plana kulturne baštine. Ona predstavlja aktivnosti projekta, istraživanja i prioritete koje je definisao ovaj plan u opštini Orahovac. › Preuzimanje (pdf, 10.87 MB)