Publikime

Trashëgimia në rrezik
Ky publikim përmban Listën e aseteve në rrezik, e cila është nxjerrë si rezultat i hulumtimit në terren të monumenteve në Kosovë, të realizuar gjatë vitit 2016. › Shkarkoni (pdf, 3.20 MB)
Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture është i vetmi aktivitet kulturor, çiklistik dhe rekreativ në Kosovë i hapur për të gjithë. Kjo ngjarje vjetore, që tenton të zbulojë çdo vit një cep të vendit tonë, në 2016 ka përfshirë komunën e Pejës dhe Klinës. › Shkarkoni (pdf, 4.87 MB)
Besimi dhe tradita në formën e saj më të mirë (SER, ALB, ENG)
Publikim i lokaliteteve të trashëgimisë kulturore e natyrore të Komunës së Parteshit. Ka qenë pjesë e projektit "Etno Fest Gllavičica 2016" zbatuar nga CHwB Kosova dhe është financuar nga CDF / USAID: Avancojmë Kosovën së Bashku - Zgjidhje Vendore. › Shkarkoni (pdf, 16.13 MB)
Plani Lokal i Trashëgimisë Kulturore – VUSHTRRI (ALB, SER, ENG)
Ky publikim përmban informata për procesin dhe metodologjinë e hartimit të planit lokal të trahëgimisë. Prezanton edhe aktivitetet e projektit, hulumtimet në terren dhe prioritetet e përcaktuara nga ky plan në Komunë të Vushtrrisë. › Shkarkoni (pdf, 10.38 MB)