Publikime

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA ZJARRI NË MUZETË E KOSOVËS
› Shkarkoni (pdf, 15.21 MB)
Trashëgimia në rrezik
Ky publikim përmban Listën e aseteve në rrezik, e cila është nxjerrë si rezultat i hulumtimit në terren të monumenteve në Kosovë, të realizuar gjatë vitit 2016. › Shkarkoni (pdf, 3.20 MB)
Tour de Culture 2016 (ALB, SER, ENG)
Tour de Culture është i vetmi aktivitet kulturor, çiklistik dhe rekreativ në Kosovë i hapur për të gjithë. Kjo ngjarje vjetore, që tenton të zbulojë çdo vit një cep të vendit tonë, në 2016 ka përfshirë komunën e Pejës dhe Klinës. › Shkarkoni (pdf, 4.87 MB)
Besimi dhe tradita në formën e saj më të mirë (SER, ALB, ENG)
Publikim i lokaliteteve të trashëgimisë kulturore e natyrore të Komunës së Parteshit. Ka qenë pjesë e projektit "Etno Fest Gllavičica 2016" zbatuar nga CHwB Kosova dhe është financuar nga CDF / USAID: Avancojmë Kosovën së Bashku - Zgjidhje Vendore. › Shkarkoni (pdf, 16.13 MB)