Strateški plan

NAŠ OPŠTI CILJ je poboljšanje uslova i mogućnosti za uživanje u kulturnoj slobodi i kulturnoj raznolikost i da se kulturna baština sve više koristi kao sredstvo za promovisanje ljudskih prava, izgradnje mira i razvoja demokratije.

KLJUČNI CILJ 1: Jačanje dinamičnosti civilnog društva i odgovornosti institucija u sektoru kulturnog nasleđa.

KLJUČNI CILJ 2: Kulturno nasleđe je cenjeno i koristi se kao društveni, ekonomski, kulturni i ekološki resurs za civilno društvo i vladine institucije na lokalnom nivou.

KLJUČNI CILJ 3: Prošireni korpus kvalitetnih stručnjaka iz područja nasleđa spreman je da odgovorno odgovori na izazove očuvanja u velikom broju zemalja.

STRATEŠKI PLAN 2013-2016 sadrži sledeće:
– Našu viziju i misiju
– Naše poslovno okruženje – kontekst i trendovi
– Naše ciljeve
– Naše poslovne vrednosti
– Održive metode i rezultate
– Monitoring i evaluacija

Strategic plan thubnail SER

CHwB – Strateški Plan 2013 – 2016 (Srpski)

CHwB Kosovo – Strateški Plan 2013 – 2016 (Srpski)