Partneri

CHwB radi sa partnerima koji su angažovani u promovisanju kulturnog nasleđa, koje je pravo samo po sebi, ali i resurs.

Mi radimo sa civilnim društvom i institucijama na svim nivoima, koje pokazuju istinsku zainteresovanost za kulturno nasleđe, i koje imaju razumevanje za doprinos izgradnji demokratije i ljudskih prava. Kriterijumi koje treba da ispune naše budući partneri su:

•    Podržavaju težnju Haške konvencije za zaštitu kulturnih dobara u ratu;

•    Vrednuju značaj kreativnih profesionalnih partnerstava, u cilju jačanja pristupa i prava na kulturno nasleđe, preko različitih zajednica;
•    Teže lokalnom vlasništvu i lokalnim rešenjima;
•    Daju prioritet radu na izgradnji kapaciteta obuke;
•    Promivišu međukulturnu komunikaciju, u cilju uspostavljanja poverenja i razumevanja;

•    Pokazuju razumevanje za vrednosti tumačenja i komunikacije, radi razvoja veze sa javnošću i perspektive;

•    Slede demokratske principe i poštuju ljudska prava.

Klinknite na linkove ispod za preusmerenje na naše buduće i prošle partnere:

Institucije centralnog nivoa na Kosovu:

Ministrstvo Kulture, Omladine i Sporta

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Ministarstvo za Trgovinu i Industriju

Savet Kosova za Kulturno Nasleđe

Institut za zaštitu spomenika Kosova

Arheološki Institut Kosova

Muzej Kosova

Regionalni centar za kulturnu baštinu-Priština

Regionalni centar za kulturnu baštinu-Prizren

Regionalni centar za kulturnu baštinu-Peć

Regionalni centar za kulturnu baštinu-Mitrovica

Regionalni centar za kulturnu baštinu-Gnjilane

Regionalni centar za kulturnu baštinu-Đakovica

Institucije lokalnog nivoa / opštine na Kosovu:

Opština Dečane

Opština Dragaš

Opština Uroševac

Opština Đakovica

Opština Gnjilane

Opština Gračanica

Opština Elez Han

Opština Istok

Opština Junik

Opština Kačanik

Opština Mališevo

Opština Mamuša

Opština Mitrovica

Opština Novobrdo

Opština Parteš

Opština Peć

Opština Podujevo

Opština Priština

Opština Prizren

Opština Orahovac

Opština Vitina

Opština Vučitrn

Verske zajednice:

Islamska zajednica Kosova

Srpska Pravoslavna Crkva

Lokalne organizacije:

Udruženje Arhitekata Kosova

Balkan Promotion

Dokufest

EC Ma Ndyrshe

Europan Kosovo

Biciklistički savez Kosova

Kosovar Stability Initiative

Lëvizja Koha

Mundësia

Udruženje za promociju kulturnog i prirodnog nasleđa – PRO Kult

Regionalne organizacije:

Mreža Baštine Jugoistočne Evrope

Balkanska Mreža Muzeja

Međunarodne organizacije:

UN-HABITAT Kosovo

Regional Environmental Center

Patrimoine Sans Frontières

PEM Consult

International Relief & Development

USAID Partnerstvo za razvoj

Adventures in Preservation

Međunarodne i lokalne obrazovne institucije:

Tehnički Univerzitet Istanbula, Turska

Politekniko Torina, Italija

U niverzitet u Prištini “Hasan Priština” , Kosovo

Polis Univerzitet, Albanija

Metropolis, Albanija

Međunarodne kompanije:

In Your Pocket

Lokalne kompanije:

Farmaceutska kompanija Trepharm

Buka – Meridian

Fabrika vode – Lubeteni

Princ Coffee House

cockta

Pilot bike

Lokacioni

Medicine Hospital

Vipa Chips

Tango life

Bebeto fun island

Lokalni mediji:

RTK

KTV

RTV 21

Klan Kosova

Tribuna Channel

Kujtesa

Zëri

Telegrafi

Kosovo 2.0

KultPlus

Radio Vicianum – Vushtrri

Pored toga, kancelarija CHwB-a na Kosovu, kroz male grantova igra ulogu fascilitatora, donatora i podrške za brojne lokalne nevladine organizacije u širenju podizanja svesti o kulturnoj baštini na Kosovu. One uključuju:

NVO Jefimija “Osnaživanje zajednice žena kroz kulturno nasleđe”, Velika Hoča – 2005

NVO Jeta “Osnaživanje zajednice žena kroz kulturno nasleđe”, Dečani – 2005, 2006

NVO Agimi “Evropski dani nasleđa na Kosovu”, Isnić (Dečani) – 2006

NVO Dokufest “Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma”, Prizren – 2006

NVO EC ma ndryshe “Dani evropske baštine na Kosovu” – 2006, 2007, 2008

NVO Vizioni i shekullit 21, Dečani – 2007

NVO Mladi Talenti, Prizren – 2007

NVO EC ma ndryshe “Kampovi restauracije sa omladinom”, Dečani, Prizren – 2007, 2008, 2009

NVO EC ma ndryshe “Otvoreni građanski forumi – Kulturno nasleđe i kulturalizam”, Priština, Prizren – 2007, 2008

NVO Romano Anglunipe “Dan romske zajednice”, 2009

NVO Orta “Publikacija letaka o kulturnoj baštini “, Isnić (Dečani) – 2009

NVO Multimedia “Pozorišni projekat Kanun Lek Dukađinija”- 2009

NVO EC ma ndryshe “Osnaživanje učešća građana u donošenju odluka o kulturnom nasleđu”, Prizren – 2009

NVO EC ma ndryshe “Publikacija: Prizren u retrovizoru”, Prizren – 2009

NVO Seoski razvojni savet “Krevet i doručak”, Velika Hoča – 2010

NVO X40 “Ilustrovane mape istorijske zone Prizrena”, Prizren – 2010

NVO Pen “Omladina u akciji za zaštitu kulturnog nasleđa”, 2010

NVO Jefimija “Kursevi rukotvorina za žene i devojke”, Velika Hoča – 2010

NVO Shtjefen Gjeqovi “Izložba fotografija etno-baštine Prizrena, Dragaša i Mamuše”, Prizren – 2010

NVO Open Door “Sajam zanatlija”, Priština – 2010

NVO FTDD Dea Dardanica “Animirani film o zaštiti kulturnog nasleđa”, Priština – 2010

NVO SHMP Shqiponjat “Promocija kulturnih i umetničkih vrednosti regiona Prizrena, gradskih ansambala, etnografije, zanata, i dr. “, Prizren – 2010

NVO Elita “Izložba Retrovizori” – 2010

NVO Legjenda “Kulturno nasleđe i omladina” – 2010

NVO Vizionida “Kampanja podizanja svesti o kulturnom nasleđu”, Štimlje – 2010

NVO Theatre Lab Loja “Pozorišna predstava: Krvna košulja”, Priština – 2010

NVO Community Building Mitrovica “Godišnja konferencija Forum podeljenih gradova”, Mitrovica – 2010

NVO EC ma ndryshe “Volonteri kulture”, Prizren – 2012

NVO The Ideas Partnership “Učenje o mojoj kulturi, učenje o drugima”, Kosovo Polje – 2013

NVO Rrasa e Zogut “Dani Đeravice”, Junik – 2013

NVO N’GO “Očuvanje i promocija kulturne baštine kroz muzičku umetnost”, Prizren – 2013

NVO Classic Wave “Festival klasične muzike”, Prizren – 2013

NVO Children for Tomorrow “Prošlost priča za budućnost”, Đakovica – 2013

NVO Žene za žene za invaliditetom “Kuvar”, Prizren – 2013

NVO Podguri “Promocija turizma kroz kultunu i prirodnu baštinu”, Istok – 2013

NVO Udruženje profesionalnih biciklista “Tour de Culture”, Uroševac i Kačanik – 2013

NVO Natyra “Pelivani (tradicionalno hrvanje u ulju) i turnir u jahanju i tradicionalni sajam”, Dragaš – 2013

NVO Lokalni Akcioni Savet Mladih Kačanika “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”, Kačanik – 2014

NVO Lëvizja Koha “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”, Vučitrn – 2014

NVO Qendra e Gruas Ato “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”, Vučitrn – 2014

NVO Renesansa “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”, Dragaš – 2014

NVO Qendra “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”, Dragaš – 2014

NVO Književni klub Đon Nikola Kazazi “Susret poezije”, Đakovica – 2014

NVO Neo Musica “Lyra Fest”, Đakovica – 2014

Mezzo-soprano Flaka Goranci “Vodič kroz pesme”, Đakovica – 2014

NVO Time Out “Skakanja sa Svetog Mosta”, Đakovica – 2014

NVO Bashkohu edhe ti “Festival sofre i letnji bioskop u Velikoj čaršiji”, Đakovica – 2014

NVO Nacijonalni festival komedije “Komedia Fest”, Đakovica – 2014

NVO Omladinski savet Orahovca “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”, Orahovac – 2014

NVO Natyra “Pelivani (tradicionalno hrvanje u ulju) i turnir u jahanju i tradicionalni sajam”, Dragaš – 2014

NVO Inicijativa mladih Parteša “Podrška KUD-ova sa sredstvima za nabavku tradicionalnih nošnji”, Parteš – 2014

NVO Udruženje za promociju kulturnog i prirodnog nasleđa – PRO Kult “Osnivanje turističke kancelarije unutar Velike čaršije”, Đakovica – 2014

Etnološki muzej Vučitrn “Obogaćenje biblioteke muzeja sa literaturom kulturne baštine zemlje i regiona”, Vučitrn – 2014

NVO Art Studio “Kolonija umetnika: umetnost i kulturna baština”, Orahovac – 2015

NVO Omladinska Parteška Aktivnost & NVO Eko program Kosova “Glavičica Etno Fest”, Parteš – 2015