O nama

MI OBNAVLJAMO I GRADIMO ODNOSE

Ljudi koji nas ne poznaju mogu pomisliti da smo neka vrsta graditelja koji restaurišu istorijske zgrade na područjima pogođena ratom i prirodnim katstrofama. Mi bi smo rekli da smo stručnjaci u području ljudskog prava, pomirenja i smanjenja siromaštva. Mi obnavljamo kulturno nasleđe, ali i pomažemo u izgradnji budućnosti.

Sa naše tačke gledišta, jasna je veza između restauracije zgrade i izgradnje ljudskih odnosa, poverenja, ekonomije, društva – i naroda. Građevina je više od puke cigle i maltera. Ona predstavlja i poveznicu sa prošloću i kao deo je ljudske istorije, sigurnosti i identiteta.

Poveznica sa prošlošću i vrata u budućnost – znajući odakle potičeš olakšava odluku kojim putem krenuti. Zgrada je više od cigle i maltera, i obnova zgrade je više nego sam projekat restauracije. Rezultat je više od nove fasade. Zgrada može završiti na listi Svetske Baštine i tako privući turiste. To je jedan od rezultata. Drugi je odnosi koji se grade tokom rada. Pojava reči “mi” u diskusiji oko toga ko donosi odluke o određenom mestu i kako treba da se koristi to mesto.

Svaki projekat restauracije je potencijal za proces demokratizacije koji nudi nebrojane mogućnosti da se premoste sukobi, promoviše poverenje bivših neprijatelja i radi na socijalnom i ekonomskom razvoju. Konkretno, i pojednostavljeno: graditelj se mora naći za restauraciju. Ako se razvodi putem konkursa, onda se automatski otvara prilika za diskusiju o korupciji i kako se protiv iste treba boriti.

Stvaranje radne snage koju čine muškaraci i žene različitih etničkih ili verskih pripadnosti, znači davanje šanse grupi ljudi koji nikada u suprotnom ne bi imali priliku da se sretnu. Oni dobijaju priliku da upoznaju jedni druge, međusobno veruju jedno drugom i grade nešto zajedno.

Korišćenje lokalnih zanatlija pruža mogućnost da se koristi i razvija tradicionalna metode rada, koji su često i dobri za životnu sredinu, i stvarati radna mesta. Kada je restauracija završena, zgradu treba zaštititi zakonima koji takođe treba da budu usklađeni sa zakonodavstvom drugih zemalja.

To zauzvrat stvara potrebu za funkcionalnom administracijom. Na lokalnom nivou, restauracija mora biti uključena u razvojni plan, koja podstiče otvorenu diskusiju o lokalnom razvoju u celini – diskusiju koja može ojačati poverenje među ljudima i prema institucijama.

Naš posao je da započnemo ove procese. Naš cilj je da naši partneri njih završe. Za to je potrebno vreme: rušenja istorije je brzo, ali izgradnja poverenja, demokratije i budućnosti je često mučan proces. Ali, i to je izvodljivo – tokom petnaest godina mi to iznova i iznova radimo.