Završena restauracija hamama u Vučitrnu

VushHammNewsHome

Od novembra 2012. godine, Kulturno Nasleđa bez Granica kancelarija na Kosovu uz finansijsku podršku Američke Ambasade u Prištini, i u partnerstvu sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta i Opštinom Vučitrn, je počela implementacija Konzervacije i Restauracije hamama u Vučitrnu, spomenika arhitektonske baštine.

Hamam u Vučitrnu se nalazi u centru grada i sastoji se od građevinskih objekata sa slojevima iz različitih istorijskih perioda. Ovaj hamam, možda i iz istog vremena kao i Džamija Gazi Ali Bega u Vučitrnu (XV vek), je jedan od najstarijih hamama na Balkanu. Prema istorijskim izvorima, hamam u Vučitrnu je sagrađen u dve faze. Smatra se da je deo ulaznog objekta od tuf kamena sagrađen u XVII veku, dok je drugi objekat sa tri kupole izgrađen krajem XV veka. Ovaj hamam je služio kao javno kupatilo za muškarce i žene, koji su ga odvojeno koristili u određenim danima. Hamam je u tu svrhu korišten do kraja ’70-tih.

Prvi deo projekta je usmeren na razvoj plana konzervacije, dokumentacije postojećeg stanja, istraživanje istorije i relevantne dokumentacije prema kojima su dane sugestije za daljnje tretiranje same građevine. Tokom dokumentacije su identifikovani ključni problemi na zgradi, kao što su: različite štete nastale tokom vremena kao posledica vremenskih uslova, problemi u konstrukciji, pogrešni tretmani i vandalizmi.

VushHammNews02VushHammNews03

Kao rezultat istraživanja sprovedenog na terenu je urađena i prioritizacija oštećenja. Intervencije na hamamu su parcijalne i uglavnom fokusirane na konsolidaciju postojećeg objekta u celini, obnovu srušenih delova zidova, uklanjanje slojeva cementa koji su nepravilno postavljeni i zamenjeni sa malterom istog sastava kao i originalni, konsolidacija kupola iznutra i postavljanje pločica u celom hamamu. Konsolidacija postojeće strukture zgrade je bio jedan najvećih izazova u radovima, i pored obnove urušenih zidova, izvršeno je i popunjavanje pukotina metodom ubrizgavanja. Konsolidovane su površine manjih kupola i izvršene su intervencije konsolidacije na centralnoj kupoli ubrizgavanjem i slojevima ugljenika. Takođe su tretirani najvažniji elementi eksterijera koji su bili oštećeni, kao: kamene krune na spoljašnjim zidovima i  kupolama, konsolidacija kamenih vrata i prozora, čišćenje fuga između kamenja na fasadi, te ponovno popunjavanje krečnim malterom.

VushHammNews04

Treba naglasiti da su tokom procesa restauracije korišćeni tradicionalni materijali i tehnike. Ovaj proces je takođe služio i za podizanje kapaciteta lokalnih majstora, oživljavajući ove tehnike i povećavajući interes za tradicionalni način gradnje.

VushHammNews05 VushHammNews06

Radovi su završeni u predviđenom roku, prve nedelje juna 2014, dok je ukupna investicija svih gorespomenutih faza projekta iznosila 132,435.00 $.

Ovom prilikom CHwB kancelarija na Kosovu zahvaljuje Američkoj Ambasadi u Prištini kao donatorima posvećenim zaštiti kultunog nasleđa na Kosovu, kao i svim partnerima i saradnicima koju su doprineli realizaciji ove faze.

Za ostale opšte informacije o projektu kliknite ovde.

Najnovije vesti