Uskoro počinju radovi na Kačaničkoj Tvrđavi

Početkom aprila Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta je izdalo dozvolu za početak radova na projektu konzervacije i delimične revitalizacije gradske Tvrđave u Kačaniku.

Tokom druge polovine 2014 godine, kancelarija CHwB u Kosovu završio je istraživanje, snimanje, dokumentovanje i planiranje konzervacije i revitalizacije tvrđave u Kačaniku. U okviru ovog plana predviđeni su hitni prioritetni radovi, kao i ono što će se u narednim fazama moći sprovoditi.

Projekat konzervacije i delimične revitalizacije ove tvrđave će se sprovoditi tokom 2015 godine, prevashodno izvođenjem prioritetnih radova za koje postoji potreba neposrednog delovanja, kao što su: čišćenje biološke kolonizacije, konzerviranje struktura zidova tvrđave, obrada fuga krečnim malterom, obrada pešačkih staza, postavljanje zaštitne ograde i glavne kapije, dizajniranje i postavljanje tabli sa informativnim natpisima i oznakama, kao i uređivanje i osvetljavanje unutar i van arheološkog nalazišta.

Kacanik start 01

Kačanička tvrđava potiče iz XVI veka i nalazi se u centru grada Kačanika, na zapadnoj obali reke Lepenac. Prema pisanim dokumentima, Kačanička Tvrđava je podignuta po naređenju koje je 1582 godine izdao Sultan Murat II, a koje je sprovedeno od strane Kodža Sinan Paše. Radovi na izgradnji utvrđenja su počeli 1586 a završeni su 1590 godine. Do danas su očuvana samo dva zida Kačaničke Tvrđave, jedan sa zapadne i drugi sa severne strane, zajedno sa ulaznom kapijom i cilindričnom kulom koja se nalazi sa desne strane kapije. Zid sa južne strane koji se pružao u smeru toka reke Lepenac kao i istočni zid, su vremenom porušeni. Od 40-50 vojničkih kuća koje su se nekada nalazile u dvorištu tvrđave, nije ostala nijedna. Debljina zidova tvrđave iznosi 1.60 metara. Za građevinski materijal, tadašnji majstori su koristili kamen, dok je krečni malter korišćen kao vezivno sredstvo. Pored ovih, bile su korišćene i cigle, ali uglavnom kao dekorativni elementi. One se mogu naći iznad same ulazne kapije na tvrđavi. Kapija se od zida deli sazidanim rashladnim škrinjama u obliku luka, kako sa spoljašnje tako i sa unutrašnje strane. Sa obe strane, prvi red je sazidan sa po 22 cigle, dok drugi sa po 23.Između svake cigle nalazi se po jedan tesani kamen. Takođe i cigle kojima je sazidana rashladna škrinja, poređane su jedna pored druge kako bi razdvajale zid iznad nje. Dekorativni rad se nalazi i na ulaznim vratima cilindrične kule. I kod ovog dela pojavljuju se cigle kojima se oblikuje luk od dva reda, ali ovog puta poređane jedna za drugom, uz neizbežnu razliku u broju iznad nje, formirajući jedan red cigli postavljenih horizontalno iznad dva gornja reda. Kod ulazne kapije i vrata na cilindričnoj kuli, urađena je dekoracija po čitavoj dubini zida, mada se ne radi samo o bočnoj dekoraciji. Tokom ’60-’70 godina XX veka unutar tvrđave izgrađen je jedan hotelski objekat, koji je u mnogome izvršio negativan uticaj na očuvanju originalnosti tvrđave. Ova tvrđava predstavlja jedan lokalitet od izuzetne kulturne, istorijske, naučne i društvene važnosti. U cilju očuvanja ovih vrednosti, ukazala se potreba za intervencijom u vidu konzervacije i restauracije Kačaničke Tvrđave. (izvor:Baza podataka kulturnog nasleđa na Kosovu – http://dtk.rks-gov.net). 

Kacanik start 02K 6   Kacanik start 03

Foto: Baza podataka kulturnog nasleđa na Kosovu – http://dtk.rks-gov.net

Projekat konzervacije i delimične revitalizacije gradske tvrđave je prvi prioritet Lokalnog Plana Kulturnog Nasleđa Kačanika. Ovaj plan je izrađen od strane CHwB, Opštine Kačanik i drugih institucija sa centralnog nivoa u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine Kosova / 2012-2015.

Najnovije vesti