Vučitrn je opremljen sa signalizacijom za kulturno nasleđe

Grad Vučitrn, kao jedan od najstarijih na Kosovu, poseduje značajna dobra kulturne baštine koja predstavljaju različite periode života u ovoj opštini. Neki od ovih spomenika su obnovljeni i koriste se u kulturne i multi funkcionalne svrhe, čekajući svoje posetioce. Obeležavanje ovih spomenika je predstavljalo problem i zamišljeno je kao praktična potreba za lakšu orijentaciju i pristup ovim lokalitetima.

Iako Zakon o kulturnom nasleđu (Zakon br. 02/L-88 Član 6.10) zahteva da se “arhitektonsko nasleđe pod zaštitom zabeleži se jasno sa vidnim znakom”, nadležne institucije nisu postavile određene standarde i propise koje regulišu ovo pitanje. Nedostatak znakova takođe je pokazano sa simboličnom akcijom koja je održana tokom Tour de Culture 2015.

mm 2

Kao rezultat prioriteta Lokalnog Plans Kulturne Baštine Vučitrna, tokom druge polovine 2015. godine CHwB, kancelarija na Kosovu, je počeo projekat istraživanja i dizajna za šest znamenitosti u ovoj opštini: gradska tvrđava, gradski hamam, kameni most, kuća Ali Paše Đinolija, kuća Zejnulah Bega (u selu Balince) i kula Azema i Šote Galice (u selu Galica).

IMG_0707IMG_0688 IMG_0746

Tokom ovog projekta ukupno je proizvedeno 49 znakova, od kojih su 4 postavljena na autoputevima, 5 na regionalnim putevima, 36 u urbanim zonama (24 na lokalnim putevima i 12 na pešačkim zonama), te 4 informativna panoa za gradsku tvrđavu, hamam, kameni most i kulu Azema i Šote Galica. Projekat je razrađen u skladu sa različitim regionalnim propisima i uz konsultacije i odobrenja Ministarstva za infrastrukturu i Ministarstva kulture, omladine i sporta.

 k k 2

Ovaj projekat je deo prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine ove opštine. Ovaj plan su izradili CHwB, Opština Vučitrn i ostale centralne institucije u sklopu Programa Lokalnih planova kulturne baštine (2012-2015)  kojeg sufinansirala Švedska, preko CHwB-a i Opština Vučitrn.

a a2 b b2

Najnovije vesti