Uspešno završene javne rasprave u 7 opština

pltk_prezentime.jpg

Dana 11. juna završen je period javnih rasprava u 7 opština partnerima programa Lokalni Planovi Kulturne Baštine 2013-2015

Javne konsultacije su počele prezentacijom o procesu Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine, sa ciljem da se javnost upozna sa detaljima procesa. Zatim su predstavljeni svi projekti koji su identifikovani tokom rada Lokalnih Foruma Kulturne Baštine dotičnih opština. Većina prisutnih je pokazala veliko interesovanje za vreme javne prezentacije , postavljajući brojna pitanja , dajući sugestije i razvijajući korisne debate.

Sve ideje i sugestije javnosti prikupljene tokom ovog perioda će se da se diskutuju na sledećim sastancima Lokalnih Foruma Kulturne Baštine svih 7 partnerskih opština Programa, gde će se postojeće lista sa prioritetima obogatiti novim projektima.

Dragash/Dragaš

dragash.jpg

Rahovec/Orahovac

Rahovec.jpg

Vushtrri/Vučitrn

Vushtrri.jpg

Gjakova/Đakovica

gjakova.jpg

Najnovije vesti