Odabrani tradicionalni objekti za gostionice u Orahovcu

Opština Orahovac, poznata na Kosovu i šire za uzgajanje vinove loze i proizvodnju vina sa svojom impresivnom prirodnom lepotom i bogatim kulturnim nasleđem, ima veliki potencijal za razvoj turizma. Kao turistička destinacija u nastajanju, grad ima potrebe za uslugama koje će dovesti do ekonomskog rasta.

BnB Rahovec home

Dana 25. septembra 2014, u prostorijama opštine Orahovac, je održan vanredni sastanak Lokalnog Foruma Kulturne Baštine Orahovca. Na ovom sastanku razgovarano je o projektu “Transformacija tradicionalnih kuća u gostionice”, konkretno o izboru kuća koji će biti pretvorene u gostionice krevet sa doručkom (bad and breakfast).

Da bi došli do procesa selekcije ovih kuća, prošlo je nekoliko faza neophodne za ovaj projekat. Prva faza je obaveštenje građanima Orahovca o ovoj intervenciji. Ovu najavu je napravila opština Orahovac i Turistički centar u saradnji sa Centrom za mlade. Saopštenje je uključilo informacije o projektu, uslove za prijavu i same obrasce za prijavu. Prijave su dostavljene u kancelarijama opštine Orahovac. Drugi način prijave je bila i ona online, obaveštenjem na internet stranici opštine Orahovac i CHwB Kosovo.

Ovom pozivu su se odazvala sedam vlasnika tradicionalnih objekata. Svi prijavljeni su ispunjavali uslove za aplikacu, ali imajući u obzir određeni budžet i kriterijume za odabir, forum je odabrao dve kuće koje će se adaptirati u gostionice. Kriterijumi za izbor se objavljeni zajedno sa obrazcima za prijavu. Odabrane kuće su: Kuća Fehmi Kadriu i Sabedina Bugara. Obe ove kuće se nalaze u samom centru grada Orahovca i nose vrednosti i lepote vremena kada su izgrađene. Oba kuće su u dobrom građevinskom stanju i njihovo prilagođavanje može da se uradi u okviru unapred određenog budžeta.

Nakon procesa odabira ovih kuća od strane Lokalnog Foruma Kulturne Baštine Orahovca nastaviće se sa izradom projekta adaptacije, i zatim i implementacijom radova adaptacije na ove dve kuće. Na kraju procesa predviđena je izrada informativne brošure o kućama u svrhu promocije istih unutar opštine i šire.

Ovaj projekat je jedan od prioriteta Lokalnog plana za kulturno nasleđe Orahovca. Ovaj plan je deo programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015 koji je izradilo CHwB, Opština Orahovac i druge institucije centralnog nivoa. Za više informacija o ovom programu kliknite ovde.

Najnovije vesti