Poziv za aplikaciju-treća edicija Heritage Space-a

POVEŽITE SE SA KULTURNOM BAŠTINOM!

 

Kada mislimo o Kulturnoj Baštini, mislimo o nečemu što je preživelo vreme kako bi ispričalo neku priču. To može biti zgrada iz prošlog veka, kompleksan mozaik iz druge civilizacije, drevna pesma ili bilo koje ljudsko stvaralaštvo koje je uspelo da se očuva kroz izazove vremena. Kao takvo, nasleđe koje znamo nije uvek bilo nasleđe. Nekada je bila inovacija. Bila je ponos i sreća umetnika koji je upravo završio remek-delo. Slava jednog graditelja koji je klesao kamenje kako bi  izgradio zgradu. To je bilo dete jednog kreativnog uma.

 Veza između Kulturne Baštine i kreativnosti prestala je kada je baština postala nešto što se voli i čuva. Ipak, veza koja je nekada postojala danas je izvor na koji inspirisani dolaze kako bi pili. U ovom izdanju Heritage Space-a, mi želimo da POVEŽEMO nasleđe sa  kreativnošću kako bismo ih ponovo stvorili zajedno još jednom. Mi želimo da ponovo živimo, ponovo otkrijemo i ponovo iskusimo. Povežimo kulturnu baštinu i stvaraoca u jedno. POVEŽIMO PONOVO.

Cover web

Heritage Space ove će godine pružiti prostor za ponovno oživljavanje istorijskih građevina, ponovno stvaranje artefakata, prepričavanje zaboravljenih priča i ponovno otkrivanje kulturnog turizma. Za više informacija o kreativnim oblastima edicije PONOVO POVEŽI KULTURNU BAŠTINU Haritage Space-a kliknite ovde:  Poziv za aplikaciju-treća edicija Heritage Space-a

Za više informacija o ovoj platformi i načinu prijave, pročitaj Vodič za prijavu i ispuni Prijavni formular  do 06 Maj 2018.

ŠTA JE HERITAGE SPACE?

Tokom dve godine projekta, platforma Heritage Space je implementirana kako bi podržala osamnaest kreativnih ljudi iz različitih oblasti dok će oni koristiti svoje varnice kako bi osvetlili novi put ka stvaranjima iz prošlosti. Radovi su kreirani korišćenjem različitih medijskih tehnologija, mode, muzike, priča, video zapisa i revitalizacije, pružajući mogućnost kulturnom nasleđu da se posmatra novim i savremenim pristupom. Ova platforma omogućava stvaraocima različitih kreativnih oblasti da koriste kulturno nasleđe kao izvor inspiracije za stvaranje novih radova kroz koje će kulturna baština prevazilaziti granice vremena kako bi se ponovo otkrila, promovisala i ponovo zaživela. Ova platforma stvara nove veze između stvaralaca i društva sa kulturnom baštinom, podižući ga na status nezamenljive fontane protoka za  kulturni i socijalni ekonomski razvoj na Kosovu.

Najnovije vesti