POZIV ZA PRIJAVU: ADAPTACIJA I DIGITALIZACIJA SADRŽAJA BIOSKOP JUSUF GRVALA, PEĆ

Pozivamo sve zainteresovane studente iz oblasti arhitekture, grafičkog dizajna, kulturne baštine, sociologije, arhivskih studija i drugih srodnih oblasti da se prijave za Radionicu „Baštinska Laboratorija“

poster srb (1)

BAŠTINSKA LABORATORIJA je obrazovni projekat koji organizuje CHwB Kosovo sa ciljem stvaranja novih mogućnosti za studente različitih oblasti da nauče o metodama dokumentovanja, očuvanja, oživljavanja i interpretacije kulturne baštine kroz „praktični rad“ i komplementarna predavanja. BAŠTINSKA LABORATORIJA je aktivnost razvijena „in situ“, tako da se problemi lokaliteta baštine direktno istražuju i istovremeno daju rešenja za tretiranje, interpretaciju i upravljanje istih.

Tokom 12 dana, studenti će moći da izgrade svoje znanje iz oblasti kulturne baštine izradom adaptivnog plana ponovne upotrebe bioskopa „Jusuf Grvala“ u Peći, kao i vežbanjem „praktičnih“ iskustava izvršavajući deo plana in situ. Štaviše, oni će digitalizirati i interpretirati arhivski sadržaj bioskopa.

Studenti će imati priliku da se upoznaju sa oživljavanjem kulturne baštine, kao i interpretaciju za širu publiku preko predavanja sprovedenih od strane međunarodnih i nacionalnih uglednih profesora i stručnjaka, kao i praktični rad koordiniran od strane iskusnih zanatlija.

„Baštinska Laboratorija“ održaće se od 15. do 26. septembra 2019. godine u Peći.

Ovo je četvrta, u nizu od pet serija, radionica koja je deo projekta „Međju-etnicki dijalog kroz inkluzivnu zastitu kulturne bastine” koji realizuje UNDP na Kosovu a finansira Instrument Evropske unije za stabilnost i mir (IcSP).

KRATAK OPIS LOKALITETA 

JusufGervallaMarek Náprstek

Osnovan 1955. godine koji je u funkciji i danas, Jusuf Grvala je jedini bioskop u gradu Peći. Imenovan prema Jusuf Grvali, čuvenog albanskog patriota i umetnika, bioskop je osnovan od strane sindikalnog veća okruga Peći i dobrovoljno je sagrađen od strane njegovih radnika. Smešten na oko 400 m od glavnog trga, zgrada ima istorijski značaj za grad. Ovaj bioskop je prvi koji je koristio tehnologiju projekcije filma od 35 mm i do danas je originalna mašina za projekciju sačuvana zajedno sa arhivom prateće dokumentacije. Kao prostor, bioskop je i dalje referentna tačka na kulturnoj sceni. Bioskop Jusuf Grvala primer je umetničkog, kinematografskog i pozorišnog nasleđa grada koji je značajno uticao na oblikovanje kulturnog identiteta zajednice.

Potrebni su volonteri

Da li ste bivši učesnik? Još uvek možete prisustvovati drugim Radionicama Baštinske Laboratorije

Sobzirom na raznolikost tema koje nudimo, želimo bivšim polaznicima pružiti priliku da prisustvuju radionici sa novom temom. (Na primer, ako ste prisustvovali radionici o očuvanju, možete podneti aplikaciju za radionicu o interpretaciju lokaliteta baštine.)

Napomena za prošle Učesnike Radionica: Kako biste želeli ponovo da doživite Radionice iz ugla organizatora?

Koje su dužnosti Volontera Radionice?

Volonteri će tokom radionice dobiti uputstva vezana za njihove odgovornosti. Od njih se može tražiti da pomognu u sledećim oblastima:

  • Organizacioni zadaci (odgovornost za registraciju, predavaonicu, alate)
  • Odgovornost nad radnim mestima u lokalitetu (pomaganje majstorima, dokumentovanje aktivnosti na lokalitetu, sprovođenje mera sigurnosti, osiguravanje da svi rade prema konačnom rezultatu)
  • Komunikacija (biti most između organizatora i učesnika, prevodi, olakšavanje diskusija, komunikacija sa lokalnom zajednicom i medijima)

Kako se prijaviti?

Ako ste prvi put učesnik, preuzmite ovaj OBRAZAC ZA PRIJAVU.

Ako se prijavljujete kao volonter, preuzmite obrazac iznad i navedite da se prijavljujete kao volonter u vašoj oblasti.

Od kandidata se zahteva da imaju dobre komunikacijske veštine na engleskom jeziku, jer će to biti službeni jezik radionice.

Molimo vas popunite ovaj obrazac i pošaljite ga najkasnije 7. septembra 2019, putem e-maila: gro.b1594115893whc@o1594115893vosok1594115893. Kada podnosite prijavu putem e-maila, molimo da napišete u predmetu „Prijava za Baštinsku Laboratoriju 2019. godine ADAPTIVNA PONOVNA UPOTREBA I DIGITALIZACIJA SADRŽAJA BIOSKOPA JUSUF GRVALA“ (Ime, Prezime)“.

Za sve dodatne informacije u vezi sa radionicom, molimo kontaktirajte nas na telefon, +383 49 54 54 55, +381 (0) 38 754 866, email: gro.b1594115893whc@o1594115893vosok1594115893

Troškovi

CHwB Kosovo će pokriti sve troškove unutar zemlje za učesnike i volontere, uključujući smeštaj, topli obrok, ekskurzije, materijale za radionicu i putovanja unutar zemlje.

Najnovije vesti