Poziv za aplikaciju- Radionica “Heritage Lab”

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na radionicu  “Heritage Lab”!

POSTERI 1 jpeg

 

 

Cilj radionice “Heritage Lab” je okupljanje studenata iz oblasti arhitekture, kulturnog nasleđa, sociologije, antropologije i etnologije koji su strastveni u vezi kulturne baštine našeg mesta i istovremeno imaju volju da nauče kako da je čuvaju I tumače.

“Heritage Lab” c e studentima pružiti priliku da slušaju predavanja stranih i domac ih stručnjaka iz oblasti:
1. Očuvanje – revitalizacija istorijskih zgrada;
2. Pripovedanje i obeležavanje.
Pored predavanja, studenti c e obavljati praktičan rad kroz koji c e naučiti metode očuvanja istorijskih zgrada, njihovu revitalizaciju za sadašnje potrebe i tumačenje kulturnog nasleđa. Praktični rad c e se obaviti u Mlinu Froka Dokića, koji će, na kraju i biti konzerviran – revitalizovan, i selu Letnica, koje će se putem pripovedanja i obeležavanja interpretovati javnosti.

Radionica “Heritage Lab” će se održati od 10-22. oktobra u selu Letnica, na Kosovu.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Preuzmite Formu Aplikacije!

Molimo popunite ovaj obrazac putem računara ili ručno u crnoj boji. Obrazac se može dostaviti do 30. septembra 2018. godine putem e-pošte na adresi: moc.l1590875902iamg@1590875902ovoso1590875902k.bwh1590875902c1590875902, ili u štampanoj formi na: CHwB Kosova, Ul. Idriz Gnjilani, Ulaz 4 – Br. 40, 10000 Priština, Kosovo. Naslov prijave preko e-pošte treba biti: “Prijava za radionicu Heritage Lab (Vaše ime i prezime)”.

Za sve informacije vezano za radionicu, kontaktirajte nas putem e-pošte: moc.l1590875902iamg@1590875902ovoso1590875902k.bwh1590875902c1590875902ili putem telefona na: +38349545455 / +38344268952.

Najnovije vesti