Strategija funkcionalizacije Đakovačke Velike Čaršije

Urbana celina Velike Čaršije u Đakovici datira iz XVI veka osmanskog perioda i obuhvata 525 važnih objekata. Poznata je kao najveća čaršija u Jugoistočnoj Evropi. U to vreme je predstavljala zanatski, trgovinski i administrativni centar. Danas predstavlja kulturno-istorijski, turistički, zanatski i trgovinski kompleks. Svi događaji koji se vezuju za grad Đakovicu, imaju veze sa razvojem Velike Čaršije. Njena arhitektonska karakteristika je njena izgradnja. Stil izgradnje je tradicionalan pri čemu je korišćen materijal domaćeg porekla: kamen, drvo, ćerpič, stare ćeramide, olovo, itd.

Godine 1999, od tih objekata spaljeno je 431, sa svim ostalim kulturno-istorijskim spomenicima u njoj. Najveći njen deo je preživeo nakon rata zahvaljujući privatnim investicijama i pomoći međunarodnim organizacijama, dok preko 50 drugih objekata još uvek je ne obnovljeno, čekajući dobru volju i pomoć donatora. Trenutno, uprkos ne malih investicija pri obnavljanju objekata unutar kompleksa, jedan veći deo njih su nedovoljno funkcionalni. Do sada je preduzimano nekoliko inicijativa za potpuni oporavak ove zone, koje su na nesreću završile bez ikakvog rezultata.

Gj strategy AGj strategy BVelika Čaršija Đakovice kroz istoriju i danas (Foto – Iznad: M.Kurti, Škeljzen Redža; Ispod: Venera N.Lekaj-Lela)

Početkom ove godine, kancelarija CHwB Kosovo u saradnji sa partnerima iz institucija sa lokalnog nivoa, kao i onih sa centralnog nivoa, započela je izradu strategiju funkcionalizacije Đakovačke Čaršije, pod nazivom „Urbano-Istorijski Prostor – Okvir za funkcionalizaciju Velike Čaršije u Đakovici“.

Gj strategy 01  Gj strategy 02

Prve analize o postojećim funkcijama Velike Čaršije u Đakovici

Dana 19. Marta 2015 je održana radionica na kojoj je obrađivana tema sveobuhvatne vizije i metodologije, uz prisustvo između ostalih i: zanatlija, građevinskih i arhitektonskih inženjera, predstavnici lokalnih i centralnih vlasti, civilnih društava, i predstavnika zajednice i biznisa. Nakon usaglašavanja izjave o viziji, učesnici su u nastavku raspravljali o konkretnim aktivnostima koje su onda nabrojane u smislu načina ostvarivanja te vizije. Da bi se ta izjava vizije ostvarila, ova radna grupa se sastala i tokom prošlog meseca kroz dva prethodna sastanka, na kojima se raspravljalo i takoreći došlo je do usaglašavanja stavova u pogledu određivanja profila i izazova Velike Čaršije, ko kojih se došlo kroz SWOT analizu (Prednosti; Nedostaci; Mogućnosti i Rizici).

Gj strategy 05Treća radionica za viziju

Za mesece koje slede je planirano održavanje još dve radionice na kojima bi bile uključene sve zainteresovane strane i na kojima bi se obrađivale teme identifikacije potreba/mera i delovanje/projekti, kao i određivanje prioriteta, resursa i vremenskih okvira. U julu 2015 godine se očekuje finalna verzija pomenutog dokumenta sa posebnim osvrtom na tri tematske celine proizišlih iz vizije: 1. Upravljanje, 2. Kulturni turizam i razvoj kulturnog nasleđa, i 3. Komunikacija/mobilnost. Sa ovim dokumentom i sveobuhvatnim pristupom stvoriće se mogućnosti za specifična delovanja u službi funkcionalizacije Velike Čaršije Đakovice.

Projekat “Urbano-Istorijski Prostor – Okvir za funkcionalizaciju Velike Čaršije u Đakovici” je jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Đakovice. Ovaj prioritet je identifikovan u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015 kojeg je izradio CHwB, Opština Đakovica i druge institucije sa centralnog nivoa.

Najnovije vesti