Održana javna debata o Velikom Hamamu u Prištini

Dana 11 marta 2015, u 17:00 sati, u prostorijama Skupštine Opštine Priština, održana je javna debata sa posebnim osvrtom na proces restauracije kroz koju je prošao Veliki Hamam u Prištini, kao i revalorizacija postojećeg stanja u cilju stvaranja mogućnosti adekvatnoj funkcionalizaciji istog.

hamam pr 0

hamam pr 00

Foto: http://dtk.rks-gov.net/

Pod rukovodstvom Bekima Ramku-a, debati je pristupio veći broj predstavnika institucija lokalnog i centralnog nivoa i eksperata na polju kulturnog nasleđa: Špend Ahmeti, predsednik opštine Priština; Liburn Aliu, Direktor Odeljenja za Urbanizam Izgradnju i Zaštitu Životne Sredine opštine Priština; Saranda Bogujevci, direktor odeljenja za Kulturu Omladinu i Sport opštine Priština; Burbuće Bakija Deva, iz Ministarstva za Kulturu Omladinu i Sport, odeljenje za Kulturno Nasleđe; Gjejlane Hodža, Savet Kosova o Kulturnom Nasleđu; Mustafa Pehlivanoglu, MP Tasarim Istambul, Turska; Sule Diren, MP Tasarim Istambul, Turska; Sali Šoši, CHwB; Šćipe Nidža, Prištinski Univerzitet „Hasan Priština“; Prof. Dr. Valter Štila i Valbona Saliuka, Institut Kosova za Zaštitu Spomenika.

“Cilj organizovanja ove javne debate je pokretanje funkcionalizacije jedne od najvažnijih institucija kulturnog nasleđa grada. Možda tu ima i simbolike i predstavlja sledeći korak kojim želimo da zakoračimo, jer trebamo koračati brzim koracima uopšte, kada su u pitanju poslovi koje želimo da ostvarimo na polju kulturnog nasleđa u Prištini, a koji se normalno odnose na nekoliko institucija koje se nalaze u istorijskoj zoni Prištine, ali i da razgovaramo o drugim delovima kulturnog nasleđa Prištine, o karakteristikama po kojima se prepoznaju neke zgrade i pri tome nećemo se baviti samo njihovim očuvanjem, nego ćemo time i promovisati turizam u našem gradu, zato što imamo šta i da ponudimo kao opština, svim onim posetiocima koji su zainteresovani za kulturne spomenike Prištine”, rekao je predsednik Ahmeti na početku javne debate.

Liburn Aliu, direktor OUIZŽS u opštini Priština je rekao da se sada nalazimo u jednoj fazi kada je potrebno da se tačno odredi šta i kako će se intervenisati, šta će se ukloniti od postojećih slojeva na hamamu, a koji su postavljeni, ako je potrebno vratiti se prvoj fazi ignorišući u potpunosti drugu i treću fazu radova koji su urađeni od 2009 godine, ili će biti potrebno formirati jednu komisiju koja će odlučiti do koje tačke se možemo vratiti u pogledu ovog projekta.

11025885_930325467012677_8854265512630688013_o

10997801_930325433679347_575689459643948290_o

Foto: https://kk.rks-gov.net/prishtina/

Šćipe Nidža, sa Prištinskog Univerziteta je rekla da je veoma teško vratiti u pređašnje stanje neki spomenik koji je oštećen, dok Burbuće Bakija Deva, predstavnica Ministarstva Kulture je rekla da radovi koji su do sada urađeni na Hamamu u Prištini, su primer kako ne treba delovati na zgrade kulturnog nasleđa. Sali Šoši iz CHwB-a, je rekao su razlozi njihovog povlačenja iz projekta 2009 godine, neprofesionalne intervencije sprovedene od strane kompanije koju je angažovala opština Priština, koja je izmenila plan koji je bio usvojen od strane komisije i Instituta Kosova za Zaštitu Spomenika. Šoši je dalje optužio za neodgovornost ispoljenu od strane svih relevantnih institucija, jer kako je rekao, da su sa njihove strane odmah obavestili nadležne o izmenama plana ali to nije uzeto u obzir.

Prema prisutnim učesnicima debate, iako je početak projekta imao dobar tok sprovođenja,  uključujući sve relevantne institucije i stručnjake, međutim, vremenom je ovaj projekat doživeo izmene. Zaključeno je da ideja o formiranju jedne sveobuhvatne komisije, kao neophodno i hitno, koja će analizirati situaciju i pripremiti dalje korake.

Najnovije vesti