Opština Parteš podržana sa tradicionalnom nošnjom

Dana 19. juna 2015. godine, potpisan je trilateralni sporazum između Opštine Parteš, Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB) kancelarija na Kosovu i NVO “Omladinska Inicijativa Parteša” o projektu “Podrška lokalnim Kulturno-Umetničkim Društvima sa fondovima za kupovinu narodnih nošnji u Partešu”.

veshjet partesh 1

U okviru ovog projekta, proizvodeno je 20 srpskih nošnji od strane lokalnih zanatlija bazirane na lokalnim tehnikama. Projekat koji je počeo u Decembar 2014. i izveden je od strane NVO “Omladinska Inicijativa Parteša” i finansiran je od Švedske države preko Kulturnog Nasleđa bez Granice. Na osnovu ovog sporazuma, proizvedene  nošnje će biti u vlasništvu Opštine Parteš, dok će istovremeno  biti u funkciji javne usluge za sve zainteresovane strane.

20150329_160242_1   20150329_160609

Svi registrovani subjekti koje svoje aktivnosti sprovode u Opštini Parteš ili organizovane grupe đaka u opštini imaju pravo korišćenja tradicionalnih nošnji za svoje aktivnosti. Zato sve zainteresovane  organizacije ili direktor odgovarajuće škole treba da dostavi pismeni zahtev sa kratkim opisom kulturne aktivnosti najmanje 3 nedelje unapred, Direkciji za Kulturu u Opštini Parteš.

DSCN9511   DSCN9541

Ovaj projekat je bio jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Parteša. Ovaj plan je izrađen od strane CHwB, Opštine Parteš i drugih institucija  centralnog nivoa u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine / 2012-2015.

Najnovije vesti