Poboljšano stanje tri istorijskih građevina u Dragašu

Tokom proleća i leta ove godine, završeni su radovi na restauraciji mauzoleja Seljima Dede u selu Restelica, mlin u selu Leštane i kod tradicionalne kuće Ismajlja Abazija u selu Bresane. Ove građevine će služiti vlasnicima i zajednici u Opštini Dragaš.

Mauzolej Seljima Dede u Restelici, veruje se da je sagrađen u čast heroja ovog sela Deda Seljima, ratnik iz Kosovskog Boja godine 1389. Građevina je na listi spomenika MKOS-a pod privremenom zaštitom i predstavlja jedan od retkih spomenika ove vrste koji su preostali u zemlji. Mada postoji nedostatak podataka u vezi ove građevine, poštovanje i sećanje koje ljudi imaju o njoj je veoma visoka. Intervencije sprovedene na ovoj građevini su: rekonstrukcija krovne konstrukcije uz ponovnu upotrebu neoštećenih snopova i postavljajući nove snopove na krovu; postavljanje hidroizolacije i zamena kamenih škriljaca na krovu; popravka oštećenih unutrašnjih zidova; obrađivanje svih prozora na građevini i popravka postojećih metalnih vrata putem čišćenja i farbanja istih sa originalnim bojom.

1 selim (13)1 selim (13)  1 selim (14)1 selim (15)  1 selim (16)1 selim (19)  1 selim (20)

Mlin sela Leštana, iako bez pravnog statusa za zaštitu, je jedini upotrebljivi mlin u ovom selu koji je preživeo razaranje usled faktora vremena. Prema rečima kroz intervjua sa vlasnicima, mlin je sagrađen otprilike pred kraj XIX.veka. Sprovedene intervencije na ovoj građevini uključuju: rekonstrukciju krovne konstrukcije uz ponovnu upotrebu neoštećenih snopova i postavljajući nove snopove na krovu; postavljanje hidro izolacije i postavljanje novih crepova umesto pokrivanje metalnim pločama; zidanje oštećenog zida na južnoj strani je urađeno kamenom i krečnim malterom; oblaganje dimnjaka sa plastificiranim limom, malterisanje i krečenje spoljašnjih zidova.

2 leshtan (0) 2 leshtan (1) 2 leshtan (2)Untitled-1  2 leshtan (7) 2 leshtan (3)  2 leshtan (4) 2 leshtan (5)

Tradicionalna kuća Ismailja Abazija u Bresane je sagrađena tokom kasnog XIX.veka. Glavna crta ove kuće je njena autentičnost, sa posebnim naglaskom na bogatom drvorezu na ormarima i unutrašnjim plafonima. Do pre nekoliko godina, ova kuća je bila korišćena za prebivalište porodice, dok odnedavno je korišćena samo kao letnja kuhinja. Intervencije sprovedene na ovoj građevini su: rekonstrukciju krovne konstrukcije uz ponovnu upotrebu neoštećenih snopova i postavljajući nove snopove na krovu; postavljanje hidroizolacije i zamena kamenih škriljaca na krovu; obrađivanje pukotina i oštećenog maltera i obloga; obrađivanje opeka i podova po potrebi; obrađivanje svih postojećih prozora, što je urađeno farbanjem i čišćenjem njene osnovne boje drveta i premazivanjem svih delova gde je bilo neophodno; konačno oblaganje i krečenje spoljašnjih zidova.

Untitled-8Untitled-2 Untitled-5 Untitled-6

Ovi projekti su deo prioriteta Lokalnog Plana Kulturnog Nasleđa ove opštine. Ovaj plan je izrađen od strane CHwB, Opštine Dragaš i drugih institucija centralnog nivoa u okviru Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine i koji je su-finansiran od strane Švedske, preko CHwB-a i Opštine Dragaš.

Najnovije vesti