Zajednica Zatrića sa novim prostorijama za sastanke, učenje i molitve

Džamija sela Zatrić u opštini Orahovac je tretirana u sklopu programa Hitnih intervencija u kulturi, kojeg finansira Fond Princ Klaus za kulturu i razvoj u partnerstvu sa CHwB na Kosovu i zajednice sela Zatrić.

Džamija u selu Zatrić je bila predmet razaranja tokom poslednjeg rata (1999). Bomba je oštetila ulaz u građevinu, čime su postavljena nova, ne originalna, vrata koja su uticala na autentičnost baštine. Danas kada su intervencije završene, Islamska zajednica (vlasnik građevine) će adaptirati  nefunkcionalni deo zgrade u omladinski centar islamske zajednice. Posle razgovora sa imamom džamije, izgledno je da zajednici nedostaje prostor za nastavu islamske veronauke. Čini se da oni koriste funkcionalni prostor i za molitvu i za nastavu. Prema njihovom predlogu, oštećena polovina džamije, nakon intervencije će se koristi kao učionica za nastavu, biblioteka i kancelarija džamije.

BEFORE 01 BEFORE 07 IMG_6828 BEFORE 08 IMG_6856

Interventni radovi na eksterijer i enterijer građevine počeli su 9. novembra 2015, a završeni 22. decembra 2015. godine.

Svi crepovi i daske ispod krova, uključujući i razni krovni otpad, su uklonjeni i transportovani do deponije. Slobodni slojevi krovne konstrukcije su očišćeni, a nekoliko greda na pojedinim mestima su ojačane. Samo mali deo greda (one trule) su zamenjene. Iznad glavne krovne konstrukcije postavljene su drvene grede i hidro izolacija. Krov je prekriven crepovima slični onim tradicionalnim. Zajedno sa krovnim radovima, obnovljen je dimnjak koji je bio u veoma lošem stanju. Plastični materijal krovne kupole je uklonjen i zamenjen drvenim pločama. U kupoli su fiksirane gornje grede  i dekorisana prednja ploča.

Većina minareta je očišćena od postojećeg cementnog maltera koje je pokrivalo i oštetilo originalnu strukturu minareta. Nakon toga, očišćena je kamena struktura, posebno u spojevima. Postojeći lim sa vrha minareta je uklonjen i zamenjen novom drvenom konstrukcijom, koja se potom pokrila novim olovnim slojem.

20151123_142622b3217fc6ab793309a08e4e8b38983dc5400d81a612d6bd9cbb708d1010ca4222 504bca9d13a6064e7b5525e640deb5f315e22d8e1c2e9f7b5b8dc78c22dae9bb 20151130_131835 AFTER 06

Tretiran je i drveni pod građevine. Površina poda pre ulaska u mekteb  i ona pre ulaska u prostoriju za molitvu je obložena kamenim pločama. Odvod je uveden na obodu džamije. Pored toga, pristup građevini sa puta je popločan istim kamenim pločama. Prema projektu, u delu gde je mekteb su postavljene električne instalacije. U holu mekteba, postavljena je cev za vodu i lavabo za abdest.

Svi postojeći PVC i aluminijumski prozori džamije (nedavno dodani, ne originalni), uključujući i one od trulog drveta, su zamenjene novim drvenim prozorima. Čak je i većina vrata zamenjena novim drvenim vratima. Svi vrata i prozori su tretirani preparatima protiv parazita.

Unutrašnji zidovi i spojevi u prizemlju hola mekteba i na prvom spratu su tretirani krečnim malterom. Prozorski okviri su takođe tretirani krečnim malterom. Svi unutrašnji zidovi su obojeni u belo.

Oštećene stepenice na stepeništu minbera su zamenjene novim drvenim pločama, a zatim su tretirani anti – parazitskim preparatom. Stepenište mekteba je tretirano, sve stepenice koje nedostaju ili su oštećene zamenjene su novim stepenicama, istima kao original.

AFTER 02 AFTER 08 3db83a2179ba86c66c702a7258269ce92e371ab1be9ab59777ea9de1f12a9ebe 4e8df57df8707aa5e3c3c73c7f4c658bce0f45f1b9799ab76fb3bdfd850fdaca AFTER 07

Džamija u Zatriću je služila zajednici da gradi svoje znanje o religiji, kao i o drugim predmetima. Takođe je predstavljala i mesto gde su se ljudi sastajali, bez obzira na uzrast i pol. Islamska zajednica sada može ponovo koristiti prostor mekteba.

Najnovije vesti