OKUSI & ZAIGRAJ nematerijalno nasleđe istočne regije

Taste&Dance web baner SER FINAL

U oktobru 2014, Kulturno nasleđe bez granica (CHwB) organizovaće dve pilot aktivnosti o nematerijalnom kulturnom nasleđu u Uroševcu i Gnjilanu u okviru Zajedničkog projekta EU/SE “Podrška promociji kulturne raznolikosti” (PKRK). Ove aktivnosti su izrađene i razvijene u bliskoj saradnji sa Regionalnim radnim grupama (RRG) koje su uključene u projekat i PKRK timom u Prištini.

U daljem tekstu su detaljne informacije o programu.

1. TRADICIONALNA HRANA

Uroševac – 10. oktobar 2014. – petak, 11:00 u Nikinom mlinu

Program:

– Prezentacija pripreme tradicionalne hrane od strane zajednica

– Mogućnost učešća javnosti u procesu

– Degustacija tradicionalne hrane i kupovina

– Prezentacija radova lokalnih zanatlija

– Plesna izvedba kola Kačaka

– Priprema kratkog dokumentarca o aktivnostima koje će biti izrađen, i kasnije podeljen, široj publici

2. KARADAČKE TRADICIONALNE IGRE

Gnjilane – 24. oktobar 2014. – petak, 14:00 u Gradskom pozorištu

Program:

– Prezentacija obrazovnog programa za učenike o tradiciji Karadačkih igara

– Izvedba karadačkih tradicionalnih igara od strane profesionalnih plesača i dece (polaznika)

– Premijera kratkog dokumentarnog filma o istoriji, vrednosti i tipologija Karadačkih igara

– Podela DVD-jeva sa dokumentarcima za prisutne goste, a kasnije i široj javnosti

– Koktel

Aktivnosti su otvorene za javnost. Za učesnike iz Prištine autobuski prevoz je obezbeđen. Za rezervacije mesta, molimo vas pišite na e-mail: moc.l1594785325iamg@1594785325ecnad1594785325dnaet1594785325sat1594785325.

Taste&Dance POSTER_FINAL 3 SER

Najnovije vesti