Së shpejti do del në shtyp Publikimi i 7 Projekteve të konservimin të integruar në komunën e Junikut

 

01-junik_publication.jpg

Kthehuni në faqen tonë të internetit së shpejti, ku publikimi 7 Projekte të Konservimit të Integruar në komunën e Junikut do të publikohet. Ky botim do të përfshijë ekstrakte nga 7 projekte të kryera në Junik, si:

  • Restaurimi i kullës Oda e Junikut
  • Plani i Konservimit dhe i Zhvillimit për Junikun
  • Dokumenti i integruar i vizionimit për Junik
  • Plani Zhvillimor Urban Junik 2023+
  • Plani Rregullativ Urban Qendra e Junikut
  • A është Juniku unik? Hartimi i dokumenteve të politikave planifikuese “në-shtëpi” dhe Plani Zhvillimor Komunal 2010 – 2023
Lajmet e fundit