Ponovno oglašavanje konkursa za stipendije studenata Orahovca

Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu, u saradnji sa Opštinom Orahovac i ostalim institucijama centralnog nivoa, je izradio Lokalni Plan Kulturne Baštine Orahovca. Ovaj plan je izrađen u sklopu programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015 u sedam opština na Kosovu. Jedan od priroriteta ovog plana je projekat “Podsticanje sa stipendijama za studente Opštine Orahovac u oblasti kulturnog nasleđa”.

Reannounc Rahovec

Sahat-kula Orahovca

Na sastanku 18. decembra 2014. godine, zbog neuspeha kandidata u ispunjavanju objalvljenih kriterijuma, selekciona komisija (sastavljen od dva člana iz opštine Orahovac i tri člana iz CHwB Kosovo) su jednoglasno odlučili na:

PONOVNO OGLAŠAVANJE KONKURSA ZA STIPENDIJE

Za dodiplomske stipendije za akademsku godinu 2014/2015 za studente Opštine Orahovac osnovnih (bachelor) studija, i to smerova koja imaju predmete kulturnog nasleđa, kao što su: antropologija, arheologija, arhitektura, etnologija, istorija, itd.

Za dobijanje stipendija, kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

1. Da budu redovni studenti javnih univerziteta na Kosovu;
2. Da budu studenti druge godine, i više;
3. Da nisu ponavljali godinu studija;
4. Da imaju prosečnu ocenu studija najmanje 8.00.

Studenti koji ispunjavaju navedene uslove, treba da dostave sledeća dokumenta:

1. Motivaciono pismo o interesovanju studenta za oblast kulturnog nasleđa (maks. 1 stranica A4) koje mora da sadrži ime i prezime, broj telefona i e-​​mail kandidata.

2. Sertifikat upisa akademske godine 2014/2015, uz naznaku:

a) da je student druge godine i više
b) prosečne ocene studija
c) da nema ponovljenu godinu tokom studija

3. Sertifikat ocena (original).

4. Sertifikat o stalnom boravištu u Opštini Orahovac.

5. Kopija lične karte.

Napomena: Studenti sa istim prosečnim ocenama će se ocenjivati na osnovu ocena predmeta vezanih za kulturnu baštinu.

Iznos stipendije se određuje u zavisnosti od budžeta projekta i broja odabranih studenata koji ispunjavaju uslove konkursa. Studenti koju su u stalnom radnom odnosu ne mogu biti korisnici stipendije. Stipendije se daju za vremenski period: 01.09.2014 do 30.06.2015 (10 meseci). Svi kompletirani dokumenti u zatvorenoj koverti se trebaju predati u kancelariji CHwB na Kosovu, sa naznakom STIPENDIJA ORAHOVAC, na našoj novoj adresi: Rr. Idriz Gjilani, Hyrja 4, nr.9, 10000 Priština (naselje Dardanija, iznad spomenika Bila Klintona, na platou).

Rok za prijavu je 13 Februar 2014. Odluka selekcione komisije biće objavljena na sajtu www.chwb.org/kosovo.

Najnovije vesti