Obnova hrama Sv. Velikomučenika Dimitrija u selu Sušica

U proleće 2014 godine, uz blagoslov Vladike Teodosija a na inicijativu i svesrdno zalaganje starešine hrama oca Save Šmigića, kao i nesebične pomoći meštana započeta je obnova ovog hrama.

P1010295

Hram posvećen Sv. Velikomučeniku Dimitriju nalazi se na obodu sela Sušica u opštini Gračanica. Vreme kada je ovaj hram podignut, vezuje se za XIII vek. Pripada srpsko-vizantijskoj stilskoj grupi, a u graditeljskom smislu vezan je za nešto mlađu i velelepnu Gračanicu. U osnovi je pravougaonog oblika sa urezanim krstom i kupolom u obliku osmougla. Poseduje tipične oblike gore navedene stilske grupe. Zidanje je izvođeno naizmeničnim postavljanjem redova kamena i opeke vezivanih debljim nanosom maltera.

Nakon stručnih konsultacija i neophodnih istraživanja, odlučeno je da radovi otpočnu sa nanošenjem podloge za freskopisanje i izradom parapetnih polja naosa i oltara.

Podloga za freske je postavljena na ukupno 190m2 zidnih površina. Nakon konsultacija sa freskopiscem i analiziranjem načina gradnje, kvaliteta materijala, debljinu zidova, stepena vlage i ostalih parametara neophodnih za donošenje odluka, radovi su izvedeni metodom „mokro u mokro” i sa bitno pojačanim kvalitetom završnog sloja podloge za freske.

P1010293 P1010292 IMG_2244 IMG_2243

Za izradu parapetnih polja bio je zadužen samostalni umetnik Dragomir Ristić Braca sa svojim pomoćnicima. Na ukupno 22m2 u tehnici klesanih kamenih masa, obrađena su kasetna polja naosa i reljef na čelu oltarskog prostora. Motiv tog bogatog reljefa sadrži sledeće elemente: Hristov monogram, kotaricu sa hlebom i ribom i pripadajuće geometrijske elemente. U ovoj drevnoj vajarskoj tehnologiji, monolitno i monohromatski, u visini od 110cm obrađene su i sve bočne strane unutrašnjosti crkve. Nakon obrade i sušenja, celokupni radovi su impregnisani i polirani voskom. Započeti radovi su završeni za trideset radnih dana.

Malterisanje unutrašnjosti crkve u Gračaničkom selu Sušica je bilo ko-finansirano od strane Srpske Pravoslavne Crkve i CHwB kancelarije na Kosovu.

IMG_2239P1010290

Najnovije vesti