Promovisan Regionalni Plan Baštine istočnog regiona Kosova

Regionalni Plan Baštine za region istočnog Kosova je izrađen od strane zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope “Podrška promociji kulturne raznolikosti”. Proces je bio zasnovan na partnerstvu, saradnji i vlasništvu zajednice, a u istočnom Kosovu ključni partner je bila NVO Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB) kancelarija na Kosovu.

CHwB je obezbedila: 1. Informacije o trenutnom stanju odabranih kulturnih i prirodnih spomenika / lokaliteta, 2. Prezentaciju priznatih nematerijalnih elemenata kulturne baštine kroz promociju pilot aktivnosti Karadakčke tradicionalne igre i tradicionalnih jela ašura i kačamak i 3. Foto i video dokumentaciju o prijavljenim aktivnostima u vezi nepokretne i nematerijalne kulturne i prirodne baštine.

First albanian school in Kosovo - St. Gjergj church 3

Crkva Sv. Ðorđa i muzej prve albanske škola na Kosovu, Gornja Stubla (Opština Vitina)

Zajednički program Evropske Unije i Saveta Evrope “Podrška promociji kulturne raznolikosti na Kosovu1 (PKRK) koja je organizovala završnu konferenciju 27. i 28. maja, imala je za cilj da pomogne u razvoju održivog planiranja i upravljanja nasleđem na Kosovu, u skladu sa evropskim normama i standardima. Kulturno nasleđe se koristi kao način za podsticanje dijaloga među zajednicama i za podršku održivog ekonomskog razvoja za dobrobit svih zajednica.

Projekat je pažljivo osmišljen kako bi se obezbedio međusektorski i integrisani pristup između njegovih komponenti i aktivnosti. Usredsređen je na četiri glavne komponente: razvoj kapaciteta, obrazovanje i podizanje svesti građana, lokalni ekonomski razvoj i dobrobit zajednica, gde se svi elementi ujedinjuju u okviru inovativnih i probnih aktivnosti, zasnovanim na zajedničku baštinu. Tokom ovih inicijativa, svi učesnici su preuzeli ključne uloge i odgovornosti od lokalnog do centralnog nivoa.

11313128_1667918690104258_462162178376482567_o

1. Ovaj naziv ne prejudicira stavove o status i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti

Najnovije vesti