Naša arhiva publikacija sada poseduje više od 70 naslova…

Istražite našu ažuriranu arhivu publikacija koja se neprestano obogaćuje. Većina publikacija je na engleskom jeziku, uključujući i one na lokalnim službenim jezicima Kosova, i to na albanskom, srpskom i turskom jeziku.foto library homeArhiva sadrži publikacije projekata koje je sprovela CHwB kancelarija na Kosovu, uključujući i one ostalih kancelarija CHwB-a i drugih partnera, gde je naša kancelarija bila deo procesa specifičnih projekata. Arhiva takođe sadrži i publikacije čije objavljivanje smo finansijski podržali.

Za fizičku kopiju publikacija, ukoliko ih posedujemo, molimo vas da kontaktirate našu kancelariju, dok su sve publikacije dostupne za preuzimanje BESPLATNO ovde.

Ugodno čitanje…

 

Najnovije vesti