Pridružite nam se na Petom kursu obuke Beledije u Prizrenu (Kosovo) “Rukovođenje Muzejima ”

Štitimo naše zajedničko Evropsko nasleđe
Beledije – Prvi objekat Regionalnog Kulturnog Nasleđa na Balkanu

Pridružite nam se na Petom kursu obuke Beledije u
Prizrenu (Kosovo)

“Rukovođenje Muzejima ”

(17. sep do 27. sep 2012)

Aplicirajte do 05. sep 2012

Uvod
Peti kurs obuke Beledije je dizajniran radi uvečanja kapaciteta tehnickog osoblja koje radi u rukovodstvu Kulturnog Nasleđa aposebno u rukovođenju muzeijma: pruzajuci obuku i znati kako u vezi sa instrumentima rukovođenja kao što su međunarodni pristupi i pravila, prezervacije kolekcija, skladistenje, interpretracija i komunikacija kao i uloga zajednica marketinški plan za odrzivi razvitak.
Obuka če biti fokusirana na:
•Uvod u rukovowenje muzejskim strategijama i praktikama, konzervacija, inventarisanje i dokumentovanje kolekcija, pravni aspekti;
•Pristup muzejskim kolekcijama, principi muzeologije i moderne tehnologije;
•Interpretacija i komunikacija sa muzejskim kolekcijama i marketinški planovi;
•Muzeiji i njihove uloge u domacem razvitku i kao agenti obrazovanja i socijalno uzdizanje za lokalne zajednice.
Peta Beledije obuka je namenjena civilnim sluzbenicima sa nacionalnih odeljenja/Instituta, opytinskom osoblju, arhitektama, urbanism planerima, civilnim inzinjerima, arehoelozima, istoricarima umetnosti, etnolzoima, antropolozima, privatnim kompanijama i kontraktorima koji rade sa kulturnim nasleđem. Studenti su deo ove ciljne grupe. Totalni broj selektiranih aplikanata nece preci 22.
Ucesnici ce pratiti raspored uz kombinaciju teorije sa aktuelnom dokumentacijom nadgledanom od strane muzejskim menađera, arheologa i marketinskih eksperata. Studijska turneja ce biti organizovana u Prištinski museum.
Cilj i namena
Cilj pete Beledije obuke je osigurati razvitak i odrźivost stručnosti i konzervacije u domenu rukovođenja muzejima. U vezi sa tim, namera obuke je:
•Doprineti izgradnji novom i svezijem prilazu rukovodenjem muzeijma kao i poboljsanje spoznaje ucesnika sa zapadnog balkana;
oUvesti mehanizme i odgovarajuce instrumente za inventarisanje, konzervaciju, prezervaciju, promociju i rukovođenje muzejskim kolekcijama;
•Identificirati politiku za ocuvanje i integraciju muzeja u lokalni razvitak;
oPromovisati odrzivo rukovodenje muzejima i njegovih vrednosti za domaci razvitak i socijalnu koheziju;
oOjacanje uloge lokalnih zajednica kao aktivnih korisnika i ucesnika muzeja;
oProyiriti veze sa lokalnim zajednicama;
•Identificirati komunikaciju i informacijske instrumente za promociju muzeja kao agenata socijalnog razvitka;
Struktura kursa
Peti kurs obuke ce pruziti sledece module:
Uvod u rukovođenje muzejima:
-Principi i izazovi
-Medunarodne i Evropske praktike u vezi sa rukovođenjem muzejima
Pravila za rukovođenje muzejima i sigurnost
-Instrumenti i novi pristupi razvitka muzeologije i muzejografskih planova
-Uvod u rukovođenje muzejskim kolekcijskih vlasniytva: iskustvo, problem i buducnost

Rukovođenje i pravila sigurnosti
-Rukovodenje kolekcijama; principi prezervacija, resturacija, skladistenjem, upotreba i dokumentovanje
-Instrumenti i potrebe zastite kolekcija i postavki

Rukovođenje kolekcijama

-Zapis i inventarisanje kolekcija
-Pristup muzejskim kolekcijama, izlozbe i adaptacije muzejskih prostora za posetioce
-Planovi muzejskog marketinga

Obrazovanje i istrazivanje, ICT, interpretacija i komunikacija

-Moderne tehnologije, interaktivni multimedijalni sistemi radi prezentacije kolekcija
-Interpretacija i komunikacija muzejskih kolekcija

Muzej i lokalni razvitak
-Muzeji i praktika zajednica
-Muzeji kao agenti socijanih promena i razvitka
-Razvitak kreativnih sistema radi obrazovanja i aktivnosti za privlacenje omladine
-Odrzivi programi, praktike i izvori za dugorocno ucenje
Lokacije kurseva
•Prizren
•Priština
Dnevnice i smeštaj
Dnevnice pokrivaju obroke, smeštaj i transport. Ucesnici ce boraviti u Prizrenu uz omogucen transport za prištinu radi studijske turneje.

Potrebni dokumenti za apliciranje

•Potpisani formular prijave putem e-maila
•CV (prikazati relevantno iskustvo u kulturnom nasleđu).
•Pismo motivacije (maksimum jedna strana koja prikazuje glavne veštine, motivaciju, očekivanja od obuke, plan prijavljivanja i podelu stecenog znanja).
•Potpisano pismo podrške od strane nadzornika koje potvrduje odsustvo s posla tokom trajanja obuke.

Svi aplikanti moraju poslati svoje prijave do Sredu 05. Septembra 2012. u 16:00 casova.
Jezik tokom obuke je Engleski, i sve prijave treba poslati na Engleskom jeziku.
Mozete preuzeti aplikacijski formular za peti Beledije program obuke u Prizrenu:
www.beledije.eu
Proces prijave
Svi dokumenti i ostale informacije se moraju poslati na e-mail:
ed.tl1586542588usnoc1586542588-mep@1586542588jamed1586542588a.ena1586542588ljehx1586542588
Rezultati prijavnog procesa ce biti objavljeni u petak 07 2012 godine, ostavljajuci učesnicima vreme za pripremu za dvonedeljnu obuku. Učesnici moraju stići u Prizren, 16. septembra, najkasnije do 17:00 časova. Predavanja poćinju 17. Septembra.2012 godine.
Ućesnici koji prođu finalnu procenu če biti nagrađeni “Beledije Sertifikatom” .
To je događaj koji ne treba propustiti!

Najnovije vesti