Poziv za Grantove 2013

Zbog velikog broja pristiglih prijava za grantove, objavljivanje dobitnika će biti dana 31. maja.

Ako ste NVO i imate nove i kreativne ideje za podsticanje i promovisanje učešća zajednice u očuvanju kulturne baštine Kosova, onda pošaljite Nacrt projekta organizaciji Kulturno Nasleđe bez Granica – CHwB

 

CHwB, u okviru svog programa na Kosovu, koju finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), zainteresovana je za saradnju sa lokalnim nevladinim organizacijama u sprovođenju malih projekata koji su usmereni za podršku lokalne zajednice u aktivnu zaštitu kulturne baštine. Osim toga, CHwB podržava i promoviše aktivnosti kojima se podstiče participacija zajednice u očuvanju i poštovanju kulturnih i ekoloških vrednosti.

Podržane aktivnosti:
1.Dobrovoljne aktivnosti u čišćenju i održavanju mesta od kulturnog značaja: spomenici, ansambli, arkeološki lokaliteti
2.Delatnosti podizanja svesti i promovisanja aktivnog učešća zajednice u zaštiti kulturne baštine (ekskurzije, sportske i kulturne aktivnosti, pozorišne predstave, tradicionalne igre, kulturni događaji, promovisanje duhovne baštine, izložbe)
3.Aktivnosti za promociju kulturnog nasleđa u pogledu kulturnog turizma (obeležavanje važnih mesta, mape, turistički vodič)

Za aktivnost 1 potrebna je prethodna saglasnost sa institucijama odgovornim za kulturno nasleđe.

Budžet mora biti planiran tako da troškovi plata i dnevnica ne prelazi 20% od ukupnog budžeta. Ostatak budžeta je dozvoljeno da bude potrošeno za nabavku potrošnog materijala, logistike, prevoza i promotivnog materijala.

Za 2013. CHwB deli 3-5 donacija za nevladine organizacije. Maksimalni iznos za projekat je 5000 Evra.

Rok za prijavu 22 April-10 Maj 2013, direktno e-mailom: gro.b1586549317whc@o1586549317vosok1586549317 Obaveštenje o dobitnicima: 15 Maj 2013

Grant_Concept_Paper_Form

GRANTS 2013 serb

Najnovije vesti