Potpisan sporazum za konzervaciju Prizrenske Kaljaje (Tvrđave)

Nakon uspešnog završetka projekta “Očuvanje i Zaštita Tvrđave u Vučitrnu”, CHwB, u saradnji sa Arheološkim Institutom Kosova, i finansiran od strane američke ambasade u Prištini, ponovo će se uključiti u radovima u drugoj tvrđavi, u južnom gradu zemlje, Prizrenske tvrđave.

123

25-tog septembra, potpisan je Memorandum o Razumevanju za restauraciju i konzervaciju Prizrenske Tvrđave (Kaljaje), dok će Ambasada SAD u Prištini dodeliti 700 hiljada dolara iz Fonda Ambasadora za Zaštitu Kulturne Baštine za ovu lokaciju sa kulturnim nasleđem. Projekat će se realizovati od strane CHwB Kosova u saradnji sa Arheološkim Institutom Kosova.

12

Memorandum je potpisan u tvrđavi od strane direktora CHwB Kosova, Sali Shoshi, ministra Memli Krasniqi, zamenika ambasadora sjedinjenih država, Jennifer Bachus i direktora Arheološkog Instituta Kosova, Enver Rexha.

Direktor CHvB, Sali Shoshi, objasnio je šta će se konkretno raditi u tvrđavi. “Tri su komponente na kojima ćemo se usredsrediti tokom trogodišnjeg perioda, a te su konzervacija, interpretacija i upravljanje. Kao prvi deo projekta predviđeni su radovi u konzervaciji, radovi koji će biti izvedeni od strane Arheološkog instituta. Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB) će se takođe fokusirati na interpretaciju, a ta priča o tvrđavi biće ispričana kroz skice i druge odgovarajuće informacije za posetioce, korišćenjem informacione tehnologije. Važan deo projekta jeste i plan upravljanja. Plan će utvrditi sve aktere uključenih u tvrđavi, bilo iz Prizrena odnosno centralnog nivoa. Struktura upravljanja biće uspostavljena kako bi ovaj projekat postane samoodrživ da ova tvrđava ne bude teret institucijama i ambasadi, već da da generiše sredstva, postavši tako i činilac lokalnog razvoja Prizrena”, Shoshi je dodao.

Ocenivši da Tvrđava Prizrena biće glavna turistička tačka Kosova, Ministar Krasniqi izjavio je u nastavku da “Američka Ambasada, pomoću Fonda Ambasadora za Kulturnu Baštinu, pomagala je našu baštinu godinama. Imali smo izvanredno iskustvo u prošlosti, sa restauracijom Hamama u Vučitru, Tvrđave u Vučitrnu i sada polazimo s novim projektom. Ovo će biti projekat koji će pomoći ostali deo projekta koju je započelo MKOS, na restauraciji Tvrđave Prizrena. Skretajući pažnju na drugi zajednički projekat, sa Evropskom Unijom, za restauraciju Tvrđave Novog Brda, mi zaokružavamo projekte konzervisanja i restauracije tri najvećih tvrđava Kosova: Prizrena, Novog Brda i Vučitrna”.

1234

Snjene strane, američka zamenica ambasadora Bachus, rekla je da se oseća veoma radosna što projeku MKOS za restauraciju Tvrđave Prizrena pridružuje se i ambasada, navodeći da se ovim korakom omogučuje ovom monumentu jedna dugoročna trajnost.

Projekat konzervacije tvrđave će se završiti krajem 2016. godine.

Najnovije vesti