Počele su radionice sa sedam opština!

 

00-cover.JPG

Drugi po redu sastanci Lokalnih Foruma Kulturnog Nasleđa (LFKN) za opštine Đakovica i Orahovac održani su od 3 decembra, u vidu četvorodnevnih radionica.

Radionice su jedne od najznačajnijih aktivnosti programa “Lokalni Planovi Kulturnog Nasleđa 2012-2015”, u kojima će prioritetni projekti ovog programa biti identifikovani doprinosom svakog člana Foruma u dotičnoj opštini.

Nakon potpisivanja deseto-stranog Memoranduma između centralnih institucija i opština uključenih u program “Lokalni Planovi Kulturnog Nasleđa 2012-2015“, prvih sastanaka LFKN-a (oktobar 2012) i studijske posete Ujedinjenom Kraljevstvu (novembar 2012), radionice su odgovarajuća platforma da se izraze interesi i predlozi učesnika Foruma o zaštiti i promovisanju kulturnog nasleđa u ovim opštinama.

Četvorodnevna radionica za svaku od opština osmišljena je u dve faze: teorijska i praktična.  Teorijski deo radionice počeo je igrom u obliku slagalice, tokom koje su učesnici, kroz zabavu i takmičenje, “ponovno otkrili“ bogatstva kulturnog i prirodnog nasleđa na Kosovu. Sadržaj prva dva dana su bile razne prezentacije od strane samih članova foruma i predstavnika MKOS-a, MSPP-a i CHwB-a.

Analiza postojećeg stanja kulturnog nasleđa opštine predstavljena je od strane lokalnog koordinatora CHwB-a. Nakon toga, svi učesnici foruma sproveli su i predstavili analizu putem sledećih metoda: SWOT – opšta analize, SWOT – strateška analize i PESTEL analiza (politička, ekonomska, socijalna, tehnološka, životne sredine i pravna analiza). Izlaganje su zatim preuzele plodonosne rasprave i diskusije.

Druga zanimliva prezentacija je bila ona studijske posete Ujedinjenom Kraljevstvu, poseta koja je održana od 8 novembra 2012. U ovoj prezentaciji, učesnik studijske posete podelio/la je njegove/njene utiske i iskustva sa ostalim članovima Foruma.

00-r6.JPG

Na kraju teorijskog dela, učesnici, podeljeni u tri grupe, utvrdili su ciljeve, projekte i aktivnosti neophodnih za poboljšanje stanja kulturnog nasleđa u opštini.

Spisak prioriteta i njihovo budžetiranje će biti finaliziran na trećem sastanku Foruma koji će se održati tokom prvog kvartala 2013.

Najdinamičniji i najatraktivniji deo radionice bio je praktični deo, gde su članovi oba foruma učestvovali u kratkoj zajedničkoj studijskoj poseti Skadru (Albanija).

Učesnici su, pored razmene iskustava oba foruma, imali priliku da obiđu i neka mesta od značaja kulturnog nasleđa grada, kao što su: konačište sa noćenjem i doručkom “Tradita Geg dhe Toskë“ (Srpski: Geg i Tosk Tradicija), istorijski muzej grada, karakterističnu tradicionalnu ulicu “Kol Idromeno“, simbol grada – Tvrđavu Rozafa, zajedno sa muzejom tvrđave i most Mesi u selu Mesi kod Skadra.

00-shkodra4.JPG

00-shkodra5.JPG

Na kraju svake radionice učesnici su dali svoje mišljenje o četvorodnevnoj radionici i ocenili proces rada. Svi troškovi pokriveni su od strane CHwB-a (preko fondova Švedske).

Najnovije vesti