Grant i PCF për Kino Lumbardhin dhe xhaminë e fshatit Zatriq

Fondi holandez Prince Claus, në kuadër të Programit të vet të Intervenimit Emergjent Kulturor, do të bashkëfinancojë, në partneritet me zyrën e CHwB-së në Kosovë, ndërhyrjet emergjente në dy monumente publike të trashëgimisë kulturore në Kosovë që janë në gjendje të përkeqësuar.

Punët intervenuese në Kinemanë Lumbardhi në Prizren dhe Xhaminë e fshatit Zatriq në Rahovec janë parashikuar të përfundojnë deri në dhjetor 2015.

Për më shumë informacione lidhur me intervenimet dhe lokalitetet në fjalë drejtohuni në përshkrimin e plotë të projektit.

kino lumbardhi 1 (8)  kino lumbardhi 1 (2)

xhamia zatriq (8)  xhamia zatriq (1)

Lajmet e fundit