Upoznavanje đaka iz Parteša sa kulturnom nasleđom Kosova

U periodu januar – jun 2014 godine, pod rukovodstvom CHwB kancelarije na Kosovu i u saradnji sa članovima civilnog društva zastupljenih u Lokalnom Forumu Kulturnog Nasleđa Parteša, sproveden je projekat “Upoznajmo kulturno nasleđe Kosova”. U okviru ovog projekta, uz pratnju vodiča, organizovane su raznovrsne edukativne posete na različitim mestima kulturnog nasleđa. Cilj poseta je bio uključivanje i upoznavanje omladine iz Opštine Parteš sa raznolikostima i vrednostima kulturnog nasleđa Kosova.

Partesh vizita PE 01 Partesh vizita PE 02   Partesh vizita PE 03 Partesh vizita PE 04   Partesh vizita PE 05 Partesh vizita PE 06

Tokom posete Peći

Tokom ovog projekta organizovano je šest edukativnih poseta, od kojih su četiri sprovedene u Prizrenu dok su ostale dve bile u gradu Peć i Dečani. Tokom poseta, deca su bila u pratnji svojih učitelja i roditelja. Posebnost ovih poseta se ogleda u tome da je ovakav program po prvi put organizovan za učenike ove opštine koja je sa srpskom većinom. Učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa raznolikim mozaikom naše zemlje, u smislu upoznavanja raznovrsnih lokalnih kultura, verskim spomenicima i drugim tipologijama nasleđa.

Partesh vizita D 01   Partesh vizita D 02 Partesh vizita D 03   Partesh vizita D 04

Tokom posete Dečanu

Grupe dobitnici ovog projekta su bili učenici srednjih škola ove opštine, u koje spadaju poljoprivredna i ekonomska škola iz sela Parteš i škole medicine i gimnazije iz sela Pasjana. U sklopu poseta organizovane su i zajedničke sednice sa učenicima tokom kojih su dobijeni njihovi utisci u vezi posećenih mesta. Uzimajući u obzir i anonimne evaluacije dobijenih od strane učesnika, većina njih je bila veoma zadovoljna sa organizacijom i sprovedenim posetama, izražavajući svoj entuzijazam da se u budućnosti organizuju posete i drugim mestima.

Partesh vizita PZ 01 Partesh vizita PZ 02   Partesh vizita PZ 03 Partesh vizita PZ 04   Partesh vizita PZ 05 Partesh vizita PZ 06

Tokom posete Prizrenu

Kroz ovu inicijativu, više od 230 učesnika je imalo priliku da obogati svoju radoznalost sa novim saznanjima o kulturnim dobrima koje ih okružuju, i da se razbiju predrasude o kulturnoj baštini drugih zajednica koje žive na Kosovu. Osim toga, oni su razvili osećaj pripadnosti, samokritičnost i osećaj poštovanja i očuvanja kulturne raznolikosti kao važan faktor u procesu pomirenja.

Partesh vizita PZ 07   Partesh vizita PZ 08 Partesh vizita PZ 09   Partesh vizita PZ 10 Partesh vizita PZ 11   Partesh vizita PZ 12

Tokom posete Prizrenu

Projekat “Upoznajmo kulturno nasleđe Kosova” je bio jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Parteša. Ovaj plan izrađenog od strane CHwB, Opštine Parteš i drugih institucija sa centralnog nivoa u okviru Programa Lokalni Planovi Kulturne Baštine / 2012-2015.

 

Najnovije vesti