U toku radovi hitnih intertevencija na tri spomenika

Ovih dana, radovi hitnih intervencija se trenutno sprovode na Biblioteci Hivzi Sulejmani u Prištini, i Majtepu Hadži Umerija u Đakovici, dok interventni radovi na Mostu Terzi u selu Bištažin, opština Đakovica,  tek treba da počnu.
PCF update 1

Zgrada gradske biblioteke “Hivzi Sulejmani” datira iz 1930. i dalje je opština koristi kao javnu biblioteku. Uprkos tome što je arhitektonski spomenik, njeno stanje je pogoršano usled neodržavanja, vremenskih uslova i pogrešnih načina održavanja. Interventni radovi su počeli 23. septembra , a očekuje se da budu završeni krajem oktobra 2014.

Pošto je zgrada oštećena zbog vlage, postavljeni su francuski slivnici, a temelji su izolovani  tako da vlaga ne prodire u zgradu. Osim vlage, zgrada je takođe bila i predmet prodiranja vlage kroz krov. Drvena konstrukcija krova je tretirana, izolovana i postavljeni su novi ravni crepovi (istog tipa kao i originalni). Pored toga, postavljeni su i novi oluci, jer su originalni bili veoma oštećeni i blokirani. Pošto vlaga prodrla u zgradu, unutrašnji zidovi su malterisani i okrečeni.

PCF update 2

Trenutna ružičasta boja zgrade je dodana u ranijim restauracijama, negde nakon 2000. Fasada se sad farba u originalnu oker boju. Osim toga, uskoro će početi da se tretiraju oštećeni vanjski delovi prozora i vrata. Konačno, stubovi ograde se trenutno proizvode na osnovu oštećenih originalnih stubova.

PCF update 3

Verska skola, Hadži Imerov Mejtep, datira iz 18. veka i arhitektonski je spomenik koji se nalazi u samom centru grada Đakovice. Pošto zgrada nije korišćena duže vreme, nije se održavala i bila je predmet degradacije zbog vandalizma, starosti, vremenskih uslova i pogrešnih tretmana. Interventni radovi su počeli početkom oktobra, a očekuje se da budu završeni krajem novembra 2014.

Zgrada je oštećena zbog prodiranja vlage od padavina, tako da su tretirane drvna konstrukcija krova i strehe. Pored toga, dimnjak na stražnjoj fasadi je potpuno obnovljen i vraćen u prvobitno stanje. Krov će biti izolovan i pokriven istim tradicionalnim šupljim crepovima. Pored toga, vlaga će se eliminisati postavljanjem francuskih slivnika i izolacijom temelja.

Fasade će se vratiti adobe malterom i drveni okviri na glavnoj fasadi će se tretirati i ponovo obojati. Statički problemi u unutrašnjosti će biti rešeni vraćenjem hrastovih stubova.

PCF update 4Sada kada se dobila dozvola Ministarstva kulture, omladine i sporta za hitne intervencije na mostu Terzi, implementacijski radovi će uskoro početi. Intervencije su uglavnom fokusirane na konsolidaciji levog podupirača glavnog svoda, tretman donjeg dela tla glavnog svoda, tretman pločnika i bočnog zida, na ulazu mosta sa istoka, (u smeru Prizrena) i na uklanjanje biološke kolonizacije.

Ovi projekti su deo programa Hitnih intervencija na tri lokaliteta kulturne baštine na Kosovu, kojeg finansira Fond Princ Klaus za Kulturu i Razvoj u partnerstvu sa Kulturnim Nasleđem bez Granica (CHwB), kancelarija na Kosovu. Za više informacija o ovom programu kliknite ovde.

Najnovije vesti