Nastavljaju se radovi na projektima hitnih intervencija

Nastavljaju se radovi na projektima hitnih intervencija na 50 građevina kulturne baštine na Kosovu. Jedan od objekata na kojem se intervenisalo je i kula Nuhi Brave u selu Pustenik, opštine Elez Han. Ovaj monument je i na listi kulturne baštine pod privremenom zaštitom, koju je izradilo Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova.
Foto Han Elez Brava home

Ova kula je stambeni objekat sagrađen u XIX veku i dugo vremena je služio za stanovanje. Zbog starosti, neodržavanja, i zbog toga što je dugo vremena bio nenaseljen, stanje spomenika je bio mizerno, i iz dana u dan se sve više uništavao i je bio pod pretnjom različitih faktora .

Kula je primer orijentalne arhitekture i navodno je pripadala bogatim slojevima društva. Ove vrste objekata su odraz određenog istorijskog perioda, koji svedoči na koji način je bio organizovan socio-kulturni i obrazovni život našeg društva. Koncentracija kuća/kula po celom selu najbolje ilustruje tu činjenicu.

Radovi hitnih intervencija ove kule počeli su u decembru 2013, a druga i konačna faza radova je izvršena tokom marta i aprila 2014.

Tokom intervencije se izvršila rekonstrukcija krova, pošto je krovna struktura potpuno istrulila zbog vlažnosti. Tokom ovog procesa su vratili na svoje mesto stari crepovi, dok su oštećeni zamenjeni novima.  Na kraju je napravljena i izolacija krova.

Foto Han Elez Brava 1Sledeća stavka je i postavljanje oluka oko kuće, koji oko krova ranije nije ni postojao. Takođe se radilo i na premazu dimljaka.

Pošto se kula nalazi na strmom terenu i njena zapadna fasada, kao rezultat pritiska zemlje, je urušena, izvršena je i intervencija zidanja te fazade sa postojećim kamenjem. Takođe se i hamamdžik koji je bio oštećen, renovirao tako što su postavljene pletene grančice drveta. Ceo obim kule spolja je malterisan  blatnim malterom te okrečen krečnim mlekom.

Foto Han Elez Brava 2Ovaj projekat je deo programa hitnih intervencija na 50 građevina kulturne baštine na Kosovu. Program se sprovodi od CHwB Kosova i sufinansira od strane Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova i CHwB preko fondova države Švedske. Za više informacija o ovom programu kliknite ovde.

Najnovije vesti