Omladina Kačanika istražuje kulturnu i prirodnu baštinu

fillim  Opština Kačanik, na jugozapadnom delu Kosova, se smatra kao mesto sa drevnom istorijom i bogatim kulturnim prirodnim nasleđem. Uprkos ovom bogatstvu, u Kačaniku nije ostvareno mnogo aktivnosti ili projekata za zaštitu i promovisanje ove vrednosti. Štaviše, omladina ove opštine je slabo informisana o postojećim bogatstvima opštine, kao i Kosova u celini.

Tokom perioda septembar 2013 – februar 2014, Lokalni Akcioni Savet Mladih (LASM) Kačanika, je implementovao projekat “Upoznajmo naše kulturno nasleđe”.

Ciljne grupe projekta su bili više od 300 mladih ljudi, uključujući volontere iz različitih formalnih i neformalnih grupa iz Kačanika, kao što su Mladi ekolozi, Mladi slikari, Mladi muzičari i učenici srednjih škola iz Kačanika.

Za početak projekta, organizovana je aktivnost mladih u čišćenju Kačaničke gradske tvrđave. Građani su pozdravili ovu aktivnost kao simboličnu akciju, ukazujući na taj način na značaj čistog ambijenta u spomenicima kulturne baštine. Štaviše, angažovana omladina je, u pratnji stručnjaka, fotografisala zone kulturne i prirodne baštine u gradu i opštinskim selima.

U sklopu projekta, mladi su imali priliku da posete mnogo mesta sa kulturnim i prirodnim vrednostima u Opštini Kačanik, kao i van opštine, u Prizrenu. Zana Lika, član grupe Mladi Ekolozi, rekla je da je bila srećna i zadovoljna što je bila na ovim posetama, kao deo projekta: “Jako sam srećna što sam bila deo posete spomenicima kulturne baštine. Ono što još više čini ovu aktivnost posebnom je činjenica, da iako sam živela u Kačaniku, prvi put sam čula i videla uživo neke spomenike i lokalitete sa kulturnim i prirodnim vrednostima u mojoj opštini. Ove posete su me očarale i istovremeno učinile ponosnom na lepote mog mesta, o kojima nisam čula ranije. Želim da ovakvo iskustvo doživi svaka malda osoba iz mog mesta”, je izjavila između ostalog mlada Zana Lika, učesnica ovog projekta. Jedna posebna poseta zonama kulturne baštine je organizovana i za članove NVO Hendikos.

2

Tokom projekta, omladina je organizovala i jednu debatu o kulturnoj i prirodnoj baštini, gde su penalisti bili i gradonačelnik Opštine Kačanik sa svojim izvršnim osobljem. Na ovoj debati su, osim mladih, učestvovali i građani, gde su izrazili zabrinutost u vezi održavanja kulturnih spomenika. Mladi su, takođe, zatražili od opštine više interesovanja oko zaštite kulturnih i prirodnih spomenika.  Tokom debate je predstavljen i katalog kulturne baštine, izrađen od strane kačaničke omladine, sa ilustracijama, fotografijama i kratkim istorijatom različitih lokacija.  Katalog je dobro prihvaćen od strane Opštine, koja ga smatra kao prvi promotivni štampani dokument iz oblasti opštinske baštine. Katalog će da služi u budućnosti za turističku promociju, ali i kao i sredstvo za podizanje svesti svih građana Kačanika.

3

Projekat je zaključen izložbom fotografija, održanoj na šestogodišnjici nezavisnosti Kosova. Izložba je sadržavala fotografije sa motivima kulturne i prirodne baštine, koje su realizovane za vreme terenskim aktivnostima.

Projekat “Upoznajmo naše kulturno nasleđe” je bio jedan od prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine Kačanika. Ovaj prioritet je identifikovan u sklopu Programa Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015, koji su izradili CHwB, Opština Kačanik i druge centralne institucije.

Za preuzimanje kataloga koji su napravili mladi grada Kačanika (na albanskom jeziku) kliknite ovde.

Za više informacija o Programu Lokalnih Planova Kulturne Baštine 2012-2015 kliknite ovde.

Najnovije vesti