Oblasti za aplikaciju treće edicije Haritage Space-a

Poveži se sa Kulturnom Baštinom kroz ove kreativne oblasti!

Reuse arb

Reupotrebi

Ponovno oživljavanje istorijskih zgrada je jedan od glavnih izazova tokom očuvanja kulturnog nasleđa. Društvene, ekonomske i tehnološke promene su dovele do toga da mnoge zgrade izgube svoju funkciju, iako predstavljaju vrednosti i važne su za društvo. Često, zgrada nakon njene restauracije ostaje prazna ili se zatvara i postepeno degradira. Uz rastuću potražnju za održivim razvojem, modifikacija starih zgrada za novu upotrebu je neizbežna, naravno uz zadržavanje integriteta objekata i poštovanje savremenih potreba stanovništva. Očuvanje svake vredne građevine zahteva koordinaciju principa očuvanja i održivog dizajna.

Smanjenje, ponovna upotreba i recikliranje materijala već se smatraju inovativnim i uspešnim načinima održivog dizajna uz potpunu socijalnu i ekološku odgovornost.

Pristup “ponovnog oživljavanja” osigurava da se objekti očuvaju korišćenjem tradicionalnih tehnika i materijala, koje primenjuje lokalna zajednica. Takođe je važno da se tradicionalni zanati prenesu na mlade praktičare. Štaviše, ovaj pristup promoviše međusobnu povezanost kreativnih industrija i kulturnog nasleđa koji bi služili kao važan izvor ekonomskog razvoja i zapošljavanja.

Haritage Space će podržati istraživanja koja imaju za cilj da funkcionalizaciju i ponovo upotrebe prostor kroz inovativne pristupe, čuvajući integritet i autentičnost konteksta, istovremeno obezbeđujući održive alternative / održive modele za poslovanja / usluge unutar konteksta. Istraživanje treba da se bavi aspektima fizičkih intervencija i analizira solidne obrasce socijalnog preduzetništva. Uključivanje zajednice i drugih lokalnih resursa ključno je za procenu ideje.

U ovoj oblasti, partner CHwB Kosova je UBT (Institucija visokog obrazovanja) koji će pružiti prostor za razvoj ideje, mentorstvo, konsultacije i vizibilitet za proizvod koji će se realizovati.

 

Rediscover arb
Ponovo otkrij

Kulturni turizam može igrati veću ulogu u ekonomskom rastu Kosova. Brojni kulturni potencijali mogu biti povezani sa kreativnom industrijom kako bi postali generator za lokalni razvoj, stvaranje radnih mjesta i blagostanje ljudi.

Kulturni turizam fokusira se na istorijsko, umetničko, naučno nasleđe i način života jedne zemlje. Turistima treba obezbijediti iskustva kulturnog okruženja, umetnosti, vrijednosti, tradicije i zanimljivih događaja. To mogu biti festivali, muzičke predstave, posete ruralnim i urbanim sredinama, lokalne gastronomije, popularni i verski objekti, arheološka nalazišta i poznate ličnosti zemlje.

Istorijske lokacije treba da postanu atraktivne za kreatore, menadžere, tehnološke inženjere, dizajnere, gastronome, vodiče, blogere, arhitekte i mala preduzeća kako bi ta mesta, zajedno sa istorijskim vrednostima, postale i turističke destinacije.

Platforma Haritage Space će podržati istraživanje novih ideja usmerenih na stvaranje održivih turističkih proizvoda koji donose novu ekonomsku i društvenu vrijednost. Turistički proizvodi treba da se fokusiraju na inovaciju i ne bi trebaju da utiču ili izmene građevinske strukture istorijskih zgrada. Istraživanje treba analizirati istorijske kontekste iz kulturne, ekonomske, socijalne perspektive iz kojih treba predložiti tematske teme i rute, narativne, mape, fotografije, istorijsko tumačenje itd.

CHwB Kosovo će pružiti podršku i mentorstvo za istraživački / kreativni rad za one koji žele razviti turističke proizvode.

 

Retell arb

Ponovo ispričaj

Od pripreme muzejske izložbe do naracije lokalnog ili ličnog fenomena, istraživanje i tumačenje predstavljaju ključni stub kulturne baštine. U ovom širokom polju očekujemo ideje koje mogu uključivati urbanu praksu, socijalnu i ekonomsku istoriju, lične priče, mitove ili bilo šta što može ući u polje nasleđivanja ili ličnog i kolektivnog pamćenja.
Mi vam možemo pomoći u produbljivanju znanja o predmetu istraživanja i izgradnji priče ili tumačenja kako bi bio prikladan za javnost.

Očekujemo od vas da ćete doći sa osnovnom idejom ili pitanjima koje želite da pratite, a mi ćemo sa našim mentorima pokušati da budemo vodič kroz pretragu priče do njegove vizualizacije.

U prvoj fazi projekta rad će biti posvećen dizajniranju i planiranju istraživanja, gdje će se učesnici moći voditi od strane mentora za istraživačke metode, bilo usmene istorije, istraživanje u arhivama i prikupljanja informacija i audio-vizuelnih izvora. Tokom ili nakon završetka istraživanja, prećiće se na fazu tumačenja na kojoj će se priča vizuelizirati ili istraživanje materijalizirati. Istraživanje se može tumačiti u različitim oblicima, bilo da se radi o filmu, animaciji, publikaciji, umjetničkom delu, mapi, pripremi hrane ili bilo kom drugom formatu, uvek prema predmetu istraživanja i prikupljenom materijalu. U ovoj etapi, mentori će biti izabrani u odnosu na sastav istaživanja.

Naši mentori u ovoj oblasti su Anibar, DokuFest i Fondacija Lumbardhi.

Recreate arb
Re kreiraj

Artefakti i artizanati -rukotvorine su vrsta kulturnog resursa koji pored funkcije kao kulturno bogatstvo neke zemlje ili istorijskog narativa društva može da preuzme novu funkciju kroz novu komunikaciju i pristup. Ovi kulturni resursi mogu poslužiti kao izvor inspiracije za stvaranje novih proizvoda koji će ukrstiti motive naslijeđene istorijskim artefakatima u nove oblike koji će osim svojeg predstavljanja, omogućiti stvaranje prihoda i ekonomskog razvoja.

Heritag Space će podržati istraživanje o identifikaciji znakova, simbola, motiva koji predstavljaju kulturni identitet i kulturno nasleđe Kosova, koji se mogu re kreirati kao suveniri. Suveniri ili drugi proizvodi bi predstavljali emocionalno sećanje na mesto, istorijsku građevinu ili bilo koji važan simbol koji posetilac želi poneti sa sobom kao uspomenu. Putem suvenira, kulturni identitet Kosova će se promovisati i ojačati, a stvoriće se i mogućnosti za umetnike i male proizvođače za stvaranje prihoda.

Simbolli, motivi i znaci kulturne baštine se mogu koristiti za reprodukciju kao artizanati (počarstvo, radovi od drveta, radovi od metala, tekstil) ili kao motivi za obeležavanje čaša, šolja, pivskih prostora, odeće, privezaka za ključeve, tašni , različitih korpi, magnete za kuhinje itd.

Fondacija “Ja volim Kosovo” biće naš partner koji će pružiti bazu podataka o zanatima i artefaktima koji će služiti u fazi istraživanja i učenju procesa pri  proizvodnji rukotvorina.

 

 

Najnovije vesti